ประกาศผลกิจกรรมเพิ่มพลัง Combat Power (CP) เซิร์ฟเวอร์ 13 และ 14

CP สูงสุด 5 อันดับแรกของเซิร์ฟเวอร์ จะได้รับฉายาดังนี้
-อันดับที่ 1 รับฉายา “พลังยุทธเหนือฟ้า”
-อันดับที่ 2-5 รับฉายา “พลังยุทธใต้หล้า”

เซิร์ฟเวอร์ 13 ฮอนบัล

เซิร์ฟเวอร์ 14 หมื่นธารา

ตัวอย่างฉายา “พลังยุทธเหนือฟ้า” และ “พลังยุทธใต้หล้า”

CP อันดับ 1 จะได้รับฉายา พลังยุทธเหนือฟ้า

CP อันดับ 2-5 จะได้รับฉายา พลังยุทธใต้หล้า

ข่าวกิจกรรม CP พลังต่อสู้


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง
 10 พฤศจิกายน 2564