กิจกรรม Facebook Comment ทะลุเป้ารับไอเทมสุดพิเศษ ระดับ 1-3 กิจกรรม Facebook Comment ทะลุเป้ารับไอเทมสุดพิเศษ ระดับ 1-3

ระยะเวลากิจกรรม :
6 กันยายน – 3 ตุลาคม 2565

ผ่านเงื่อนไข
ไม่ผ่านเงื่อนไข
ไม่ผ่านเงื่อนไข
arrow
ผ่านเงื่อนไข
ไม่ผ่านเงื่อนไข
ไม่ผ่านเงื่อนไข
arrow
ผ่านเงื่อนไข
ไม่ผ่านเงื่อนไข
ไม่ผ่านเงื่อนไข
สร้างตัวละครใหม่รับฟรี ชุดแกะน้อย(ระดับ S) สร้างตัวละครใหม่รับฟรี ชุดแกะน้อย(ระดับ S)
สร้างตัวละครใหม่รับคอสตูมฟรี!(เซิฟเก่า)
ชุดแกะน้อย (ระดับ S) 1
กล่องสุ่มอาวุธระดับ SR 1
กล่องสุ่มเกราะระดับ SR 1
กล่องสุ่มเครื่องประดับระดับ SR 1
ทอง 200,000
เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ S18-ปฐพีพิโรธ (สร้างตัวใหม่รับไอเทม)
ชุดแกะน้อย (ระดับ S) 1
กล่องสุ่มอาวุธระดับ SR~UR 1
หินหมีมาระ 10
หินเสือเขี้ยวดาบ 10
ทอง 300,000
item
item
item
item
กิจกรรมรวบรวมฉลองครบรอบ 1 ปี กิจกรรมรวบรวมฉลองครบรอบ 1 ปี

ระยะเวลากิจกรรม :
6 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565

รวบรวมกล่องขวัญครบรอบ

แลกรางวัล "[แฟชั่น] ชุดไหว้พระจันทร์" ฉายาพิเศษ! และไอเทมแรร์มากมาย

เหรียญทองเพนกวิน
plus
เหรียญเงินแพนด้า
เท่ากับ

จะได้รับ

กล่องขวัญครบรอบ
กล่องขวัญครบรอบ
arrow
ตัวอย่างรางวัล
คอสตูม (ชาย)
											“ชุดไหว้พระจันทร์”

Highlight

คอสตูม (ชาย) “ชุดไหว้พระจันทร์”

คอสตูม (หญิง)
											“ชุดไหว้พระจันทร์”

Highlight

คอสตูม (หญิง) “ชุดไหว้พระจันทร์”

กล่องยันต์ฉกาจ
											(1วัน) (1ชิ้น)

กล่องยันต์ฉกาจ (1วัน) (1ชิ้น)

กล่องยันต์กลาย
                        ทอง(1วัน) (1ชิ้น)

กล่องยันต์กลาย ทอง(1วัน) (1ชิ้น)

>ยันต์คุ้มครอง
											พิเศษ (1ชิ้น)

ยันต์คุ้มครอง พิเศษ (1ชิ้น)

หินประสบการณ์
											เครื่องเกราะ
											ระดับสูง (5ชิ้น)

หินประสบการณ์ เครื่องเกราะ ระดับสูง (5ชิ้น)

หินประสบการณ์
											เครื่องประดับ
											ระดับสูง (5ชิ้น)

หินประสบการณ์ เครื่องประดับ ระดับสูง (5ชิ้น)

หินพิเศษระดับ 3
											(2ชิ้น)

หินพิเศษระดับ 3 (2ชิ้น)

ออกล่ากล่องฉลองครบรอบ 1 ปี

กำจัดมอนสเตอร์ล่ากล่องของขวัญ ลุ้นรับ ไอเทมปลุกพลัง ฟรี!

กล่องฉลองครบรอบ 1 ปี
กล่องฉลองครบรอบ 1 ปี
arrow
ตัวอย่างรางวัล
คริสตัลปลุกพลังแสนงดงาม

Highlight

คริสตัลปลุกพลังแสนงดงาม

หินปลุกพลังแสนงดงาม

Highlight

หินปลุกพลังแสนงดงาม

ไหมปลุกพลังแสนงดงาม

Highlight

ไหมปลุกพลังแสนงดงาม

หินประสบการณ์ประดับ(สูง)

หินประสบการณ์ประดับ(สูง)

หินประสบการณ์เกราะ(สูง)

หินประสบการณ์เกราะ(สูง)

แร่ทองแดง

แร่ทองแดง

แท่งเหล็ก

แท่งเหล็ก

อื่นๆ

อื่นๆ

Real Yulgang Mobile