Function ตั้งค่า

การตั้งค่าต่างๆภายในเกม

สวัสดีเหล่าจอมยุทธ์วันนี้จะมาแนะนำหน้าต่าง “ตั้งค่า” ไม่ว่าจะเป็นปรับภาพ ปรับเสียง ปรับเอฟเฟ็คต่างๆ
เพื่อนๆก็สามารถมาปรับได้ที่นี่ รวมไปถึงการใช้งานนไอเทมโคดด้วย!!!

เพื่อนๆสามารถเข้าหน้าต่าง “การตั้งค่า” จากเมนูทางมุมขวาบนของหน้าจอ

แล้วเลือกเมนู “การตั้งค่า” ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่าง

เมื่อเข้าไปแล้วจะเจอกับแถบเมนูต่างๆ เพื่อให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปปรับการใช้งานภาพ, เสียง และระบบอื่นๆได้แก่

  1. เกม
  2. ระบบ
  3. แบทเทิล 
  4. ข้อมูล

  1. ตั้งค่า > เกม 

สามารถปรับตั้งค่าภาพ เช่น คุณภาพของภาพ, เปิด-ปิดเอฟเฟ็กต์การต่อสู้หรือการแสดงผลอื่นๆ
และสามารถเปลี่ยนแชนแนลได้ที่นี่

  1. ตั้งค่า > ระบบ 

สามารถปรับตั้งค่าเสียง เช่น ระดับของเสียง BGM, เสียงเอฟเฟ็กต์ และการแจ้งเตือนต่างๆ

  1. ตั้งค่า > แบทเทิล 

สามารถตั้งค่าตัวละครต่างๆ เช่นขอบเขตในการโจมตี, การใช้ยา HP-MP อัตโนมัติ

  1. ตั้งค่า >ข้อมูล 

เป็นหน้าเมนูรวมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด รวมไปถึงใช้ในการเลือกภาษาที่ใช้ในเกม โดยสามารถเลือกเป็นไทย หรือ อังกฤษ ก็ได้

เพื่อนๆสามารถใช้ไอเทมโค้ดได้ที่เมนู “กรอกคูปอง”
เพื่อนๆสามารถล็อคเอ้าเพื่อเข้าใช้งานไอดีอื่นได้ที่เมนู “ออก”
เพื่อนๆสามารถกลับไปหน้าตัวละครได้โดยไม่ต้องเข้าออกไอดีใหม่ ได้ที่เมนู “ หน้าต่างเลือกตัวละคร”