ขั้นตอนการอัปเกรดไอเทม UR

ขั้นตอนการอัปเกรดไอเทม UR

เหล่าจอมยุทธทุกท่าน วันนี้จะมาทำความรู้จักกับระบบไอเทมขั้น UR กัน ซึ่งไอเทมขั้นดังกล่าวถือว่าเป็นขั้นสูงสุดของแพทซ์ปัจจุบันเลยก็ว่าได้ ส่วนวิธีการอัปเกรดเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปดูกัน

1.ให้เราเตรียมอุปกรณ์ SR ที่ผ่านการอัปเลเวลมาถึง 40 แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเลื่อนขั้นไปเป็น UR จากตัวอย่างจะเป็นอาวุธ 

 

2.โดยในการเลื่อนขั้นไปเป็น UR นั้น หินที่จะใช้จะต้องเป็นหินชนิดพิเศษจึงจะสามารถนำมาเลื่อนขั้นได้ โดยเราจะสามารถหาหินได้จากการคราฟ โดยให้เราไปที่หน้าต่าง สร้าง ไปที่หัวข้อ หินเลื่อนขั้น

จะพบกับ หินทั้ง 3 แบบ โดยแบ่งรายละเอียดดังนี้

2.1 หินปลุกพลังแสนงดงามนั้นจะเอาไว้สำหรับเลื่อนขั้นอาวุธ 

2.2   เอาไว้สำหรับเลื่อนขั้นอุปกรณ์ชุดเกาะ

2.3 คริสตัลปลุกพลังแสนงดงาม เอาไว้สำหรับเลื่อนขั้นอุปกรณ์ชุดประดับ

โดยวัตถุดิบที่ใช้สำหรับสร้างไอเทม หินปลุกพลังแสนงดงาม ไหมปลุกพลังแสนงดงาม และ คริสตัลปลุกพลังแสนงดงาม หาได้จาการย่อยไอเทมระดับ SR เพื่อสุ่มรับไอเทม หินปลุกพัง ไหมปลกพลัง
และ คริสตัลปลุกพลัง

ดังตัวอย่าง จะเป็นการย่อยไอเทมระดับ SR และสุ่มได้รับ ไหมปลุกพลัง ทั้ง 2 สี

รายละเอียดวัตถุดิบในการคราฟหินทั้ง 3 ชนิด 

1.วัตถุดิบในการสร้าง หินปลุกพลังแสนงดงาม

2.วัตถุดิบในการสร้าง ไหมปลุกพลังแสนงดงาม 

3.วัตถุดิบคริสตัลปลุกพลังแสนงดงาม 

การเลื่อนขั้นอุกรณ์ SR ไป UR ก็ไม่ยากเลยหากเรามีวตถุดิบพร้อมแล้ว ให้เราไปที่โรงตีเหล็กแล้วเลือกหัวข้อเลื่อนขั้น เหมือนไอเทมชนิดอื่นๆ หากเรามีวัตถุดิบพร้อมเงินตามจำนวนแล้วกดเลื่อนขั้นได้เลย

เพียงเท่านี้นเราก็ได้ไอเทม UR แล้ว

 

ได้รับไอเทม UR แล้ว น่าดีใจสุด ๆ ไปเลย!!

หมายเหตุ
1.หากต้องการวัตถุดิบเพื่อนำมาคราฟ หินปลุกพลังแสนงดงาม  จะต้องย่อยไอเทม SR ชนิดอาวุธ
2.หากต้องการวัตถุดิบเพื่อนำมาคราฟ ไหมปลุกพลังแสนงดงาม จะต้องย่อยไอเทม SR ชนิดอุปกรณสวมใส่
3.หากต้องการวัตถุดิบเพื่อนำมาคราฟ คริสตัลปลุกพลังแสนงดงาม จะต้องย่อยไอเทม SR ประดับ

***การย่อยไอเทมระดับ SR นั้นมีโอกาสได้รับและไม่ได้รับวัตถุดิบที่นำมาใช้คราฟเป็นหินปลุกพลัง และที่สำคัญเลย อุปกรณ์ ไร้นาม ระดับ SR จะไม่ได้วัตถุดิบในการสร้างหินอัปเกรด ****