Real Yulgang Mobile
Title Real Yulgang Mobile
Google Play
App Store
Bluestacks
Nox
dl-player

EVENT 1

กิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่

ระยะเวลากิจกรรม : 7 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2566

สร้างตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ "S20-เซียนเหนือเซียน"
รับฟรี! ชุดนักเรียน (ระดับ S) แฟชั่นถาวร
อาวุธระดับ UR, หินเหยี่ยว, หินเสือ, ทอง300k

EVENT 2

กิจกรรมต้อนรับเซิร์ฟใหม่

Combat Challenge

ระยะเวลากิจกรรม 7 - 27 มิถุนายน 2566

Combat Challenge

การแข่งขันเพิ่มพลังต่อสู้ (เฉพาะเซิร์ฟใหม่)
ผู้เล่นที่มีค่า CP อันดับ 1-5 จะได้รับ "ฉายาพิเศษ"
โอกาสมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น!

ล็อคอิน 7 วัน

ระยะเวลากิจกรรม
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน ~ จนเปลี่ยนแปลง

ล็อคอินเข้าเกมรับไอเทมฟรีทุกวัน

วันที่ 1 กล่องยันต์โยวกัง

วันที่ 1 : กล่องยันต์โยวกัง (1วัน)

วันที่ 2 หินประสบการณ์ประดับระดับสูง

วันที่ 2 : หินประสบการณ์ประดับระดับสูง (5ชิ้น)

วันที่ 3 รูบี้

วันที่ 3 : รูบี้ (500ชิ้น)

วันที่ 4 ยันต์คุ้มครอง

วันที่ 4 : ยันต์คุ้มครอง (3ชิ้น)

วันที่ 5 หินประสบการณ์เกราะระดับสูง

วันที่ 5 : หินประสบการณ์เกราะระดับสูง (5ชิ้น)

วันที่ 6 กล่องคัมภีร์ลับ

วันที่ 6 : กล่องคัมภีร์ลับ (3ชิ้น)

วันที่ 7 กล่องสุ่มเกราะระดับ SR

วันที่ 7 : กล่องสุ่มเกราะระดับ SR (1ชิ้น)

Content Roadmap
เตรียมรับประสบการณ์
อันยิ่งใหญ่
ตารางกิจกรรมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดขึ้นอยู่กับทีมผู้พัฒนา
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Real Yulgang Mobile