[ALL EVENT] กิจกรรมใหม่อัปเดต 17 – 31 ต.ค. 2566

ALL EVENT
รวมกิจกรรมใหม่อัปเดต

 

ระยะเวลากิจกรรม : 17 – 31 ตุลาคม 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

Weekly Login

กิจกรรม NPC ชอนอูต้อนรับ
NPC กิจกรรม (ชอนอู) อยู่ในเมืองฮอนบัล

 

กิจกรรมเป้าหมายต่อเนื่อง

กิจกรรมกำจัดมอนสเตอร์ กิจกรรมส่งสัตว์ผจญภัย

กิจกรรมดันเจี้ยนปาร์ตี้บูรพา

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง

17 ตุลาคม 2566