[ALL EVENT] กิจกรรมใหม่อัปเดต 4 – 18 มิถุนายน 2567

1276

ALL EVENT
รวมกิจกรรมใหม่อัปเดต

ระยะเวลากิจกรรม : 4 – 18 มิถุนายน 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

Weekly Login

กิจกรรม NPC ชอนอูต้อนรับ
NPC กิจกรรม (ชอนอู) อยู่ในเมืองฮอนบัล

 

กิจกรรมเป้าหมายต่อเนื่อง

กิจกรรมกำจัดมอนสเตอร์

กิจกรรมเสริมพลังสำเร็จ

กิจกรรมดันเจี้ยนปาร์ตี้บูรพา

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง

4 มิถุนายน 2567