[ALL EVENT] กิจกรรมใหม่อัปเดต 5 – 19 ก.ย. 2566

ALL EVENT
รวมกิจกรรมใหม่อัปเดต

 

ระยะเวลากิจกรรม : 5 – 19 กันยายน 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

กิจกรรมรวบรวม Happy Cat Robot
(คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด)

Weekly Login

กิจกรรม NPC ชอนอูต้อนรับ
NPC กิจกรรม (ชอนอู) อยู่ในเมืองฮอนบัล

 

กิจกรรมเป้าหมายต่อเนื่อง

กิจกรรมกำจัดมอนสเตอร์

กิจกรรมสงครามพิทักษ์ชุมนุมลมดำ

กิจกรรมส่งสัตว์ผจญภัย

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง

5 กันยายน 2566