[ดันเจี้ยน] ดันเจี้ยนประจำวัน

ดันเจี้ยนประจำวัน

 

วิธีการเข้าใช้งาน

  • ผ่านเควสดันเจี้ยนประจำวัน
  • เข้าใช้งานได้ฟรีวันล่ะ 1 ครั้ง
  • ใช้รูบี้ 300 ได้ 3 ครั้งต่อวัน
  • ใช้เพชรฟ้า 100 ได้ 1 ครั้งต่อวัน

 

เงื่อนไขตามระดับเลเวลของตัวละคร

  • กำจัดมอนสเตอร์ภายในดันเจี้ยนทั้งหมดให้สำเร็จ

 

 

 

รางวัลไอเทม
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
Lv20
EXP 63,000 หน่วย
คัมภีร์อาวุธ 1 ชิ้น
Lv20
EXP 63,000 หน่วย
คัมภีร์เกราะ 1 ชิ้น
Lv20
EXP 63,000 หน่วย
คัมภีร์ประดับ 1 ชิ้น
Lv20
EXP 63,000 หน่วย
หินอัพเกรดอาวุธ 1 ชิ้น
Lv20
EXP 63,000 หน่วย
หินอัพเกรดเกราะ 1 ชิ้น
Lv20
EXP 63,000 หน่วย
หินอัพเกรดเครื่องประดับ 1 ชิ้น
Lv20
EXP 63,000 หน่วย
ทอง 10,000 สลึง
Lv50 : EXP 94,000 หน่วย กับ คัมภีร์อาวุธ 2 ชิ้น Lv50
EXP 94,000 หน่วย
คัมภีร์เกราะ2 ชิ้น
Lv50
EXP 94,000 หน่วย
คัมภีร์ประดับ 2 ชิ้น
Lv50
EXP 94,000 หน่วย
หินอัพเกรดอาวุธ 2 ชิ้น
Lv50
EXP 94,000 หน่วย
หินอัพเกรดเกราะ 2 ชิ้น
Lv50
EXP 94,000 หน่วย
หินอัพเกรดเครื่องประดับ 2 ชิ้น
Lv50
EXP 94,000 หน่วย
ทอง 30,000 สลึง
Lv80 : EXP 125,200 หน่วย กับ คัมภีร์อาวุธ 3 ชิ้น Lv80
EXP 125,200 หน่วย
คัมภีร์เกราะ 3 ชิ้น
Lv80
EXP 125,200 หน่วย
คัมภีร์ประดับ 3 ชิ้น
Lv80
EXP 125,200 หน่วย
หินอัพเกรดอาวุธ 3 ชิ้น
Lv80
EXP 125,200 หน่วย
หินอัพเกรดเกราะ 3 ชิ้น
Lv80
EXP 125,200 หน่วย
หินอัพเกรดเครื่องประดับ 3 ชิ้น
Lv80
EXP 125,200 หน่วย
ทอง 60,000 สลึง
Lv110 : EXP 151,400 หน่วย กับ คัมภีร์อาวุธ 4 ชิ้น Lv110
EXP 151,400 หน่วย
คัมภีร์เกราะ 4 ชิ้น
Lv110
EXP 151,400 หน่วย
คัมภีร์ประดับ 4 ชิ้น
Lv110
EXP 151,400 หน่วย
หินอัพเกรดอาวุธ 4 ชิ้น
Lv110
EXP 151,400 หน่วย
หินอัพเกรดเกราะ 4 ชิ้น
Lv110
EXP 151,400 หน่วย
หินอัพเกรดเครื่องประดับ 4 ชิ้น
Lv110
EXP 151,400 หน่วย
ทอง 100,000 สลึง