วิธีการแก้ไขปัญหา Facebook ID เข้าเล่นไม่ได้

270

เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าเกมในเครือ Playpark ด้วย Facebook ID ได้อย่างราบรื่น
ทีมงานแจ้งขอแนะนำให้ผู้เล่นทำการแจ้งปัญหาเข้ามาเพื่อทำการผูก Facebook ID กับ Play ID 

โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 

 1. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูล Facebook Open ID 
 2. สมัคร Play ID ใหม่ เพื่อผูกกับ Facebook ID โดย Play ID ใหม่นี้จะใช้ในการ Login เข้าเกมแทน Facebook ID และ Play ID ที่สมัครใหม่นี้จะต้องทำการเข้าเกม Real yulgang 1 ครั้งก่อน
 3. แจ้งปัญหามาที่ E-Support แจ้งปัญหาทางเว็บไซต์ที่หัวข้อ แจ้งปัญหาบัค แจ้งข้อมูล ดังนี้
  – Open ID และอีเมลที่ใช้ล็อกอิน Facebook
  – Play ID สมัครใหม่
  – ชื่อตัวละคร
  – เซิร์ฟเวอร์
  – หลักฐานการเติมเงิน (หากไม่มีหลักฐานการเติมเงิน ให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องและข้อความ “ต้องการผูก Facebook ID XXX กับ Play ID XXX” พร้อมรูปถ่ายเซลฟี่กับบัตรประชาชน)
 4. ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและผูก Play ID ให้ และแจ้งกลับเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น 

รายละเอียดในการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบข้อมูล Facebook Open ID

ผู้เล่นสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ เพื่อตรวจสอบ Facebook Open ID ที่ตนเองใช้เพื่อเล่นเกม โดยเป็นระบบของทาง Facebook 

Animated Stickerภาพตัวอย่าง Facebook Open ID

*หมายเหตุ – หากผู้เล่นกดที่ลิงก์แล้วไม่สามารถตรวจสอบ Open ID ได้ ให้แก้ไขตามวิธีการนี้ >> ลิงก์ << 

 

 1. ให้ผู้เล่นสมัคร Play ID บนหน้าเว็บไซต์ โดยเมื่อสมัครแล้ว ให้ทำการเข้าเกม Real yulgang 1 ครั้งก่อนแจ้งปัญหา

Animated Sticker

** Play ID นี้ต้องเข้าเกม Real yulgang 1 ครั้ง **

หมายเหตุ: หลังจากทำการผูก Facebook ID กับ Play ID แล้ว ข้อมูลเดิมใน Play ID ที่นำมาผูกจะถูกแทนที่ทั้งหมด ขอแนะนำ **ให้ใช้ Play ID ใหม่ ในการผูก**

 1. แจ้งปัญหาทางหน้าเว็บไซต์ E-Support เลือกเกมที่ต้องการแจ้ง จากนั้นเลือกหัวข้อ แจ้งปัญหาบัค เพื่อให้ทีมงานดำเนินการผูก Facebook ID กับ Play ID

 

โดยรายละเอียดในการแจ้งประกอบไปด้วย

– Open ID (ที่ได้รับจากข้อ 1) และอีเมลที่ใช้ล็อกอิน Facebook
– Playpark ID (ที่ได้รับจากข้อ 2)
– ชื่อตัวละคร
– เซิร์ฟเวอร์ที่เล่น
– ใบเสร็จการเติมเงินช่องทางใดก็ได้ (หากไม่มีหลักฐานการเติมเงินให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องและ ข้อความ “ต้องการผูก Facebook ID XXX กับ Play ID XXX”) 
– ข้อความ ” ต้องการผูก Facebook ID กับ Play ID “

 

ภาพตัวอย่าง เอกสารบัตรประชาชน (เขียนด้วยลายมือ)

ภาพตัวอย่าง ภาพถ่ายเซลฟี่

 

ภาพตัวอย่าง การแจ้งปัญหา

ทางทีมงานจะทำการผูกไอดีให้ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น