Function ผจญภัย

120

ผจญภัย

ระบบผจญภัย ที่ไม่ใช่การผจญภัยของผู้เล่น แต่เป็นการผจญภัยของเหล่าสัตว์อัญเชิญในครอบครอง! สามารถส่งสัตว์ไปผจญภัยพร้อมรับของรางวัลเป็น EXP / Gold และอื่นๆอีกมากมายในอนาคต

เงื่อนไข:

ตัวละครต้องมีเลเวล 15 ขึ้นไป และมีสัตว์อัญเชิญหรือพาหนะในครอบครอง จึงจะสามารถส่งไปผจญภัยได้

วิธีเข้าสู่ฟังก์ชั่นผจญภัย:

ให้ผู้เล่นกดที่แถบสามขีด > เลือกไอคอนเข็มทิศ “ผจญภัย”

วิธีส่งสัตว์อัญเชิญไปผจญภัย:

เมื่อเข้าฟังก์ชั่น “ผจญภัย” จะเห็นสัตว์อัญเชิญของเรา โดยตัวที่ถูกติดตั้งจะแสดงเครื่องหมายคาดสีเขียวว่า “กำลังติดตั้ง” และไม่สามารถส่งไปผจญภัยได้ แต่หากตัวที่ไม่ได้ถูกติดตั้ง จะแสดงภาพสีให้เห็น และสามารถส่งไปผจญภัยได้

  1. ให้กดเลือกสถานที่ที่ต้องการไปผจญภัย
    (สถานที่จะปลดล็อกตามเลเวลตัวละครของคุณ ตั้งแต่เลเวล 15 30 45 65 80 95 และ 105)
  2. เลือกระยะเวลาชั่วโมงที่ต้องการให้ผจญภัย
  3. กดเริ่มผจญภัย

4. เมื่อสัตว์เลี้ยงเข้าสู่การผจญภัย จะเห็นได้ว่ามีแถบนับเวลาอยู่ สามารถกลับเข้ามาดูอีกครั้งในภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนดสิ้นสุดการผจญภัยไว้

5. หากต้องการยกเลิกการผจญภัยให้กด “ยกเลิกการผจญภัย”

6. เมื่อเสร็จสิ้นการผจญภัยแถบจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้กดที่ “ผจญภัยสำเร็จ” เพื่อรับของรางวัล

คำเตือน!! หากผู้เล่นทำการกดยกเลิกผจญภัย จะไม่ได้รับของรางวัล