Function สร้าง

ระบบสร้างไอเทม เป็นระบบที่สำคัญอีก 1 ระบบภายในเกม โดยเหล่าจอมยุทธ์ สามารถสร้างไอเทมได้ไม่ว่าจะเป็น อาวุธ เครื่องป้องกัน รวมไปถึง เครื่องประดับต่างๆ บอกเลยว่าเป็นระบบที่จะต้องศึกษาไว้ ว่าแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย 

เมื่อกดปุ่ม[สร้าง]แล้วหน้าจอในเกมจะแสดงผลแบบนี้

โดยระบบ สร้างไอเทมจะแบ่งเป็นหัวข้อการสร้าง ดังนี้
-สร้างอาวุธ
-สร้างเกราะ
-ปลอกแขน
-รองเท้า
-เครื่องประดับ
-หินเลื่อนขั้น
-คัมภีร์

หากเราต้องการจะสร้างไอเทมชนิดไหนให้เรา เลือกหัวข้อนั้น  ยกตัวอย่างจากภาพจะเป็นการสร้างอาวุธ ระบบจะแสดงวัตถุดิบที่ต้องการใช้ในการสร้าง หากเรามีวัตถดิบเพียงพอเรา รวมไปถึง ทองภายในเกมส์ เราสามารถกดสร้างไอเทมได้เลย โดยระบบจะแจ้งเปอรเซนต์ ของการสร้างไอเทมให้เราทราบด้วย ซึ่งยิ่งเราสร้างไอเทมที่มีความแรร์มากโอกาสติดก็จะยิ้งน้อยลงตามลำดับ

ตัวอย่างการสร้างไอเทม ระดับต่ำ

ตัวอย่างการสร้างไอเทม ระดับสูง จะเห็นว่าค่าความสำเร็จจะลดลงมาก
วัตถุดิบที่ใช้ก็จะเพิ่มขึ้นและหายากขึ้น ตามลำดับ

สำหรับปุ่ม ฟิลเตอร มีไว้สำหรับเราจะต้องการ กรองว่าเราจะสร้างไอเทม ระดับไหน ระบบจะแสดงไอเทมเฉพาะระดับนั้นขึ้นมา ตามตัวอย่าง

ตัวอย่าง การเลือกสร้างไอเทม ระดับ A

ระบบจะแสดงไอเทม เฉพาะระดับ A ขึ้นมา ทันที เป็นประหยัดเวลาในการหาไอเทมในแต่หละระดับ