Function โรงตีเหล็ก

เมื่อกดปุ่ม[โรงตีเหล็ก]แล้วหน้าจอในเกมจะแสดงผลแบบนี้

 1. พัฒนา – เอาไว้เพื่อเพิ่มระดับของไอเทมที่ต้องการได้
 2. ไอเทมที่ต้องการจะนำมาพัฒนา
 3. วัตถุดิบที่ใช้สำหรับการนำมาพัฒนาไอเทม
 4. ไอเทมที่สามารถพัฒนาได้
 5. ช่องไอเทมวัตถุดิบที่ใช้สำหรับนำมาพัฒนาไอเทม
 6. ค่าพลังต่างๆ ที่จะแสดงเมื่อพัฒนาเสร็จสิ้น
 7. ปุ่มยืนยันในการพัฒนาไอเทม
 8. ปุ่มเลือกไอเทมวัตถุดิบที่ใช้ในการพัฒนาไอเทมแบบอัตโนมัติ

 1. เสริมพลังหรือการตีบวก เอาไว้เพิ่มความสามารถของไอเทมที่นำมาเสริมพลังได้อย่างมาก
 2. ช่องใส่ไอเทมที่ต้องการจะเสริมพลัง
 3. ช่องใส่คัมภีร์เพื่อใช้ในการเสริมพลัง
 4. ช่องไอเทมที่สามารถนำมาเสริมพลังได้
 5. ช่องไอเทมที่ใช้ในการช่วยเพิ่มอัตราการสำเร็จหรือป้องกันการลดระดับของการเสริมพลัง
 6. ช่องใส่ไอเทมเพิ่มอัตราการสำเร็จในการเสริมพลัง
 7. ช่องใส่ไอเทมป้องกันการลดระดับของการเสริมพลัง
 8. ปุ่มกดยืนยันในการเสริมพลัง

 1. แยกส่วน – เอาไว้เมื่อผู้เล่นต้องการจะนำไอเทม อาวุธ/เครื่องป้องกัน/เครื่องประดับ มาแยกส่วนเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบ
 2. ช่องสำหรับแสดงไอเทมที่เลือกมาแยกส่วน
 3. ช่องไอเทมที่สามารถนำมาแยกส่วนได้
 4. จำนวนเงินที่ใช้ในการแยกส่วนแต่ละครั้ง
 5. กดปุ่มดังกล่าวเพื่อยืนยันในการแยกส่วน หรือ ยกเลิกการแยกส่วน