Function ระบบ กลุ่มดาว(จักรราศี)

Function ระบบ กลุ่มดาว – Real Yulgang Mobile

เพื่อนๆสามารถเข้าระบบ “กลุ่มดาว” จากเมนูขีดสามขีด ทางมุมขวาบนของหน้าจอ

Function ระบบ กลุ่มดาว - Real Yulgang Mobile
Function ระบบ กลุ่มดาว – Real Yulgang Mobile
Function ระบบ กลุ่มดาว - Real Yulgang Mobile
Function ระบบ กลุ่มดาว – Real Yulgang Mobile

ระบบกลุ่มดาว(จักรราศี)

ระบบกลุ่มดาวเป็นระบบที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครได้เป็นอย่างดี  ยิ่งอัพเกรดกลุ่มดาวได้มากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ตัวละครเก่งมากยิ่งขึ้น

เงื่อนไข

 1. ตัวละครจะต้องผ่านเควส 1-3 “กลุ่มดาว” ระบบกลุ่มดาวจึงจะเปิด
 2. แต่ละกลุ่มดาวจะเปิดตามระดับเลเวลที่กำหนด
 3. ใช้ไอเทม สะเก็ดดาว”และ ทอง” ในการอัพเกรดดวงดาว
 4. ต้องอัพเลเวลดวงดาวภายในกลุ่มให้ครบทุกดวง กลุ่มดาวจึงจะเลเวลเพิ่ม
 5. ดาวดาวและกลุ่มดาวสามารถอัพเลเวลได้สูงสุดที่ Lv 5
 6. การอัพเกรดดวงดาวแต่ละครั้งจะมีอัตราความสำเร็จ ยิ่งระดับสูงอัพตราสำเร็จยิ่งน้อย

สิ่งที่ได้รับจากการอัพเกรดกลุ่มดาว
แต่ละกลุ่มดาวจะเพิ่มค่าความสามารถให้กับตัวละครแตกต่างกัน ค่าความสามารถมีดังนี้

 • HP เพิ่มขึ้น 
 • MP เพิ่มขึ้น
 • โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม
 • โจมตีกายภาพสุงสุดเพิ่ม

นอกจากค่าความสามารถที่ได้รับจากกลุ่มดาวแล้ว ดวงดาวแต่ละดวงยังเพิ่มค่าความสามารถ
ให้ตัวละครอีกด้วย ค่าความสามารถมีดังนี้

 • HP เพิ่มขึ้น 
 • MP เพิ่มขึ้น
 • HP เพิ่มขึ้น (%)
 • MP เพิ่มขึ้น (%)
 • โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม
 • โจมตีกายภาพสุงสุดเพิ่ม
 • อัตรติดคริติคอลเพิ่มขึ้น (%)
 • อัตราหลบหลีกเพิ่ม (%)

วิธีการอัพเกรดกลุ่มดาว

 1. เข้าที่หัวข้อเมนู “lll”
 2. เลือกหัวข้อ “กลุ่มดาว”
 3. เลือกกลุ่มดาวที่ต้องการอัพเกรด
 4. คลิกที่ดวงดาวที่ต้องการอัพ 
 5. กดที่ปุ่ม “เสริมพลัง” ระดับจะทำการอัพดวงดาว หากสำเร็จ ดวงดาวนั้นจะขึ่นได้รับชิ้นส่วน
  และเสีย “สะเก็ดดาว” และ “ทอง” ตามที่กำหนด หากล้มเหลวจะเสีย “สะเก็ดดาว” และ “ทอง” เช่นกัน
 6. เมื่ออัพดวงดาวทุกดวงภายในกลุ่ม มีระดับlvที่เท่ากันทั้งหมด กลุ่มดาวนั้นจะเลเวลขึ้นทันที

สะเก็ดดาวหาได้ที่ไหน?

 1. ดันเจี้ยน 1000 ชั้น
 2. กิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ

คำแนะนำ

 1. ควรเลือกอัพดวงดาวของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ให้ทุกดวงมีระดับเลเวลที่เท่ากันทั้งหมดก่อน
  เพื่อให้กลุ่มดาวนั้นเลเวลอัพและได้ค่าความสามารถที่เยอะขึ้น
 2. การอัพดวงดาวที่มีเลเวลสูงขึ้น จะใช้ “สะเก็ดดาว” ที่เยอะขึ้น และอัตราความสำเร็จจะยิ่งตำลง


ค่าความสามารถที่ตัวละครจะได้รับจากกลุ่มดาว

ค่าความสามารถที่ตัวละครจะได้รับจากดวงดาว

อัตราความสำเร็จ จำนวน สะเก็ดดาว และ ทองที่ใช้ ในการอัพระดับดวงดาว

Function ระบบ กลุ่มดาว - Real Yulgang Mobile
Function ระบบ กลุ่มดาว – Real Yulgang Mobile

กลุ่มดาวที่ยังไม่มีการอัพเดรดดวงดาวใดๆเลย ค่าความสามารถจะขึ้นเป็น 0

Function ระบบ กลุ่มดาว - Real Yulgang Mobile
Function ระบบ กลุ่มดาว – Real Yulgang Mobile

ตัวอย่างกลุ่มดาวเมษ ที่ทำการอัพเกรดดวงดาวภายในกลุ่มทั้งหมดเป็น Lv 1
ส่งผลให้กลุ่มดาวระดับเพิ่มเป็น Lv1 เช่นกัน