กิจกรรม ดันเจี้ยนจ้าววังมังกร 26 ต.ค. – 9 พ.ย. 2564

119

Real Yulgang Mobile ขอเสนอ
กิจกรรมดันเจี้ยนจ้าววังมังกร
รับทองกันไปเร๊ยย !! 

ระยะเวลากิจกรรม: 26 ตุลาคม 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 9 พฤศิจกายน 2464 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียดกิจกรรม เพียงผู้เล่นลงดันเจี้ยนประจำวัน จ้าววังมังกร ครบกำหนดตามเงื่อนไข รับของรางวัลกิจกรรมเพิ่มเติม ดังต่อไปดังนี้

ดันเจี้ยนจ้าววังมังกร
ดันเจี้ยนจ้าววังมังกร

เงื่อนไขกิจกรรม
– ลงดันเจี้ยนให้ครบตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำหนด –
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง