ระบบอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

143

ระบบอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

แนะนำระบบใหม่!! ประจำอัปเดตวันที่ 22 มี.ค. 65 ให้เหล่าจอมยุทธทุกคนสามารถเพิ่มศักยภาพตัวละครด้วยระบบอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

1.) เมื่อเข้าที่ไอคอน “สัตว์อัญเชิญ” จะพบว่าฟังก์ชันของสัตว์เลี้ยงแปลกตาออกไป นอกจากจะดูง่ายขึ้นแล้วยังสวยขึ้นอีกด้วยนะ

2.) เมนูด้านบนจะแบ่งออกเป็น 4 หมวดได้แก่ สัตว์อัญเชิญ เครื่องประดับ สัตว์ขี่ และ อุปกรณ์สวมใส่ 

3.) ช่องอุปกรณสวมใส่ของสัตว์อัญเชิญและสัตว์ขี่มี 3 ช่อง

***ในส่วนของสัตว์อัญเชิญอุปกรณ์ที่จะสวมใส่ได้จะต้องเป็นอุปกรณ์เฉพาะของสัตว์อัญเชิญเท่านั้น
จะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ของตัวละครมาใส่ได้***

ช่องสวมใส่อุปกรณ์ สัตว์อัญเชิญ ⬇

ตัวอย่างอุปกรณ์ สัตว์อัญเชิญ จะมีข้อความระบุว่า เครื่องประดับสัตว์อัญเชิญ

4.) การติดตั้งอุปกรณ์สวมใส่จำเป็นต้องมีไอเทม “อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง” หากต้องการใช้ให้กด “ติดตั้ง”

5.) ขั้นตอนการอัปเกรดอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ไปที่ เมนู > โรงตีเหล็ก เท่านี้เราก็สามารถ พัฒนา เสริมพลัง เปลี่ยนความความสามารถ เพิ่มขีดจำกัด เสริมพลังลักษณะพิเศษ ไปจนถึงแยกส่วนอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงได้

 

รายละเอียดอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
เพลิงกาฬ – เพิ่มความเสียหาย pvp(%)
หิมาลัย – ความแม่นยำ(%)
เงาทมิฬ – โจมตีวิชา(%)
พงไพร – หลบหลีก(%)

.

.

ตารางอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

ไอเทม UR
สร้อยเพลิงกาฬ กำไลเพลิงกาฬ
สร้อยหิมาลัย กำไลหิมาลัย
สร้อยเงาทมิฬ กำไลเงาทมิฬ
สร้อยพงไพร กำไลพงไพร

 

ไอเทม SR
สร้อยเพลิงกาฬ กำไลเพลิงกาฬ
สร้อยหิมาลัย กำไลหิมาลัย
สร้อยเงาทมิฬ กำไลเงาทมิฬ
สร้อยพงไพร กำไลพงไพร

 

ไอเทม S
สร้อยเพลิงกาฬ กำไลเพลิงกาฬ
สร้อยหิมาลัย กำไลหิมาลัย
สร้อยเงาทมิฬ กำไลเงาทมิฬ
สร้อยพงไพร กำไลพงไพร

 

ไอเทม A
สร้อยเพลิงกาฬ กำไลเพลิงกาฬ
สร้อยหิมาลัย กำไลหิมาลัย
สร้อยเงาทมิฬ กำไลเงาทมิฬ
สร้อยพงไพร กำไลพงไพร
ไอเทม B
สร้อยเพลิงกาฬ กำไลเพลิงกาฬ
สร้อยหิมาลัย กำไลหิมาลัย
สร้อยเงาทมิฬ กำไลเงาทมิฬ
สร้อยพงไพร กำไลพงไพร

 

ไอเทม C
สร้อยเพลิงกาฬ กำไลเพลิงกาฬ
สร้อยหิมาลัย กำไลหิมาลัย
สร้อยเงาทมิฬ กำไลเงาทมิฬ
สร้อยพงไพร กำไลพงไพร
ไอเทม D
สร้อยเพลิงกาฬ กำไลเพลิงกาฬ
สร้อยหิมาลัย กำไลหิมาลัย
สร้อยเงาทมิฬ กำไลเงาทมิฬ
สร้อยพงไพร กำไลพงไพร


ตารางอุปกรณ์สัตว์ขี่

ไอเทม UR
อานเพลิงกาฬ หมวกเพลิงกาฬ เกราะเพลิงกาฬ รองเท้าเพลิงกาฬ
อานหิมาลัย หมวกหิมาลัย เกราะหิมาลัย รองเท้าหิมาลัย
อานเงาทมิฬ หมวกเงาทมิฬ เกราะเงาทมิฬ รองเท้าเงาทมิฬ
อานพงไพร หมวกพงไพร เกราะพงไพร รองเท้าพงไพร

 

ไอเทม SR
อานเพลิงกาฬ หมวกเพลิงกาฬ เกราะเพลิงกาฬ รองเท้าเพลิงกาฬ
อานหิมาลัย หมวกหิมาลัย เกราะหิมาลัย รองเท้าหิมาลัย
อานเงาทมิฬ หมวกเงาทมิฬ เกราะเงาทมิฬ รองเท้าเงาทมิฬ
อานพงไพร หมวกพงไพร เกราะพงไพร รองเท้าพงไพร

 

ไอเทม S
อานเพลิงกาฬ หมวกเพลิงกาฬ เกราะเพลิงกาฬ รองเท้าเพลิงกาฬ
อานหิมาลัย หมวกหิมาลัย เกราะหิมาลัย รองเท้าหิมาลัย
อานเงาทมิฬ หมวกเงาทมิฬ เกราะเงาทมิฬ รองเท้าเงาทมิฬ
อานพงไพร หมวกพงไพร เกราะพงไพร รองเท้าพงไพร

 

ไอเทม A
อานเพลิงกาฬ หมวกเพลิงกาฬ เกราะเพลิงกาฬ รองเท้าเพลิงกาฬ
อานหิมาลัย หมวกหิมาลัย เกราะหิมาลัย รองเท้าหิมาลัย
อานเงาทมิฬ หมวกเงาทมิฬ เกราะเงาทมิฬ รองเท้าเงาทมิฬ
อานพงไพร หมวกพงไพร เกราะพงไพร รองเท้าพงไพร

 

ไอเทม B
อานเพลิงกาฬ หมวกเพลิงกาฬ เกราะเพลิงกาฬ รองเท้าเพลิงกาฬ
อานหิมาลัย หมวกหิมาลัย เกราะหิมาลัย รองเท้าหิมาลัย
อานเงาทมิฬ หมวกเงาทมิฬ เกราะเงาทมิฬ รองเท้าเงาทมิฬ
อานพงไพร หมวกพงไพร เกราะพงไพร รองเท้าพงไพร

 

ไอเทม C
อานเพลิงกาฬ หมวกเพลิงกาฬ เกราะเพลิงกาฬ รองเท้าเพลิงกาฬ
อานหิมาลัย หมวกหิมาลัย เกราะหิมาลัย รองเท้าหิมาลัย
อานเงาทมิฬ หมวกเงาทมิฬ เกราะเงาทมิฬ รองเท้าเงาทมิฬ
อานพงไพร หมวกพงไพร เกราะพงไพร รองเท้าพงไพร

 

ไอเทม D
อานเพลิงกาฬ หมวกเพลิงกาฬ เกราะเพลิงกาฬ รองเท้าเพลิงกาฬ
อานหิมาลัย หมวกหิมาลัย เกราะหิมาลัย รองเท้าหิมาลัย
อานเงาทมิฬ หมวกเงาทมิฬ เกราะเงาทมิฬ รองเท้าเงาทมิฬ
อานพงไพร หมวกพงไพร เกราะพงไพร รองเท้าพงไพร

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง