[Item Shop] อัปเดตแฟชั่นใหม่ สัตว์อัญเชิญใหม่ และร้านค้าแพ็คเกจดวงจิต

 

อัปเดตแฟชั่นใหม่ สัตว์อัญเชิญใหม่ และร้านค้าแพ็คเกจดวงจิต

 

ในสองสัปดาห์นี้เท่านั้น ห้ามพลาดเด็ดขาด!!!

 

 

เริ่มต้น : วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

สิ้นสุด : 26 กรกฏาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

อัปเดตร้านค้าชุดแฟชั่น

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้มีโอกาสได้รับชุดเทพแห่งสนามรบ ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่) แบบสุ่ม

 

ชุดเทพแห่งสนามรบ

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้มีโอกาสได้รับไอเทมชุดอัศวินในตำนาน กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง แบบสุ่ม

 

ชุดอัศวินในตำนาน

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้มีโอกาสได้รับชุดกะลาสีหน้าร้อน ยาย้อมสีชื่อเล่น, ป้ายมุทะลุระดับ 5, ป้ายมุทะลุ 3 ระดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่) แบบสุ่ม

 

ชุดกะลาสีหน้าร้อน(ระดับ S) (U)

Animated GIF

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้มีโอกาสได้รับซีรี่ส์ชุดฮันบก ป้ายมุทะลุระดับ 5, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่) แบบสุ่ม

ชุดฮันบก

พลังต่อสู้ 354
HP เพิ่มขึ้น 300
MP เพิ่มขึ้น 150
โจมตีทางกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม 100
โจมตีทางกายภาพสูงสุดเพิ่ม 100
ป้องกันกายภาพเพิ่ม 100
 • ชุด G. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 5%
  โจมตีกายภาพสูงสุดเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด B. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด S. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5%
 • ชุด P. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับทองเพิ่มขึ้น 5%

 

Animated GIF

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้มีโอกาสได้รับซีรี่ส์ชุดเต่าฤดูใบไม้ผลิ ป้ายมุทะลุระดับ 5, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่) แบบสุ่ม

 

ชุดเต่าฤดูใบไม้ผลิ

พลังต่อสู้ 354
HP เพิ่มขึ้น 300
MP เพิ่มขึ้น 150
โจมตีทางกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม 100
โจมตีทางกายภาพสูงสุดเพิ่ม 100
ป้องกันกายภาพเพิ่ม 100
 • ชุด G. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 5%
  โจมตีกายภาพสูงสุดเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด B. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด S. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5%
 • ชุด P. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับทองเพิ่มขึ้น 5%

 

Animated GIF

อัปเดตสัตว์อัญเชิญใหม่

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับหินแรดแบบสุ่ม ประกอบด้วย : หินแรด, ป้ายมุทะลุระดับ 4, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินเลื่อนขั้นเกราะ, ชิ้นส่วนยันต์คุ้มครอง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ทอง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), โทรโข่ง

 

 

Animated GIF

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับหินกระต่ายแบบสุ่ม ประกอบด้วย : หินกระต่าย, ป้ายมุทะลุระดับ 4, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินเลื่อนขั้นเกราะ, ชิ้นส่วนยันต์คุ้มครอง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ทอง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), โทรโข่ง

 

Animated GIF

 

อัปเดตร้านค้าแพ็คเกจดวงจิต

เมื่อกดใช้แพ็คดวงจิต
จะได้รับ: ดวงจิตมอนสเตอร์จากแมพนั้นๆทั้งหมด
(ทุกดวงจิตจะได้รับจนถึงเลเวล 10)

 

 1. ผู้เล่นสามารถใช้ Diamond ซื้อแพ็คเกจได้จาก “ร้านค้า” ภายในเกมได้ทันที
 2. 1 ไอดี สามารถซื้อได้ตามจำนวนที่แสดงในเกม
 3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง
12 กรกฏาคม 2565