[Item Shop Update] ร้านค้าอัปเดตใหม่ ยกแฟชั่นมากมายมาให้สุ่มแล้ว! 14 – 28 พ.ย. 2566

120


 

ร้านค้าอัปเดตสัปดาห์นี้
ยกแฟชั่นมากมายมาให้สุ่มแล้ว
จับจองกันได้เลยวันนี้!

 

 

เริ่มต้น : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

สิ้นสุด :  28 พฤศจิกายน 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

อัปเดตร้านค้าชุดแฟชั่น

กาชา ผู้ภักดี

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดชุดผู้ภักดี แบบสุ่ม ประกอบด้วย ชุดผู้ภักดี (ระดับ S),กล่องคัมภีร์ลับ,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน,ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก),ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก),ยาเทพ HP(0 วินาที),ยาเทพ MP(0 วินาที),หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง,หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง,หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง,ยาเสริมเอ็นแกร่ง,ยาไท้เก๊กแกร่ง,ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง,ยาเม็ดร่างทองแกร่ง,ป้ายมุทะลุระดับ 3,ป้ายมุทะลุระดับ 2,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ,คัมภีร์เสริมพลังเกราะ,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ,ทอง

 

Animated GIF

 

กาชา ผู้ภักดี (30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดชุดผู้ภักดี แบบสุ่ม ประกอบด้วย ชุดผู้ภักดี (ระดับ S),กล่องคัมภีร์ลับ,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน,ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก),ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก),ยาเทพ HP(0 วินาที),ยาเทพ MP(0 วินาที),หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง,หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง,หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง,ยาเสริมเอ็นแกร่ง,ยาไท้เก๊กแกร่ง,ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง,ยาเม็ดร่างทองแกร่ง,ป้ายมุทะลุระดับ 3,ป้ายมุทะลุระดับ 2,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ,คัมภีร์เสริมพลังเกราะ,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ,ทอง

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาผู้ภักดี(30ชิ้น) 2225 ลด 50%
ขั้น2:กาชาผู้ภักดี(30ชิ้น) 4450
ขั้น3:กาชาผู้ภักดี(30ชิ้น) 4450
ขั้น4(ฟรี):กาชาผู้ภักดี(30ชิ้น) 0 ฟรี
ขั้น5:กาชาผู้ภักดี(30ชิ้น) 4450
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาผู้ภักดี(30ชิ้น) 4450 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

กาชา Master of Demonic

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุด Master of Demonic แบบสุ่ม ประกอบด้วย Master of Demonic (ระดับ S),กล่องคัมภีร์ลับ,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน,ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก),ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก),ยาเทพ HP(0 วินาที),ยาเทพ MP(0 วินาที),หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง,หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง,หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง,ยาเสริมเอ็นแกร่ง,ยาไท้เก๊กแกร่ง,ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง,ยาเม็ดร่างทองแกร่ง,ป้ายมุทะลุระดับ 3,ป้ายมุทะลุระดับ 2,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ,คัมภีร์เสริมพลังเกราะ,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ,ทอง

 

 


กาชาMaster of Demonic(30 ชิ้น)

ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุด Master of Demonic แบบสุ่ม ประกอบด้วย Master of Demonic (ระดับ S),กล่องคัมภีร์ลับ,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน,ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก),ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก),ยาเทพ HP(0 วินาที),ยาเทพ MP(0 วินาที),หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง,หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง,หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง,ยาเสริมเอ็นแกร่ง,ยาไท้เก๊กแกร่ง,ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง,ยาเม็ดร่างทองแกร่ง,ป้ายมุทะลุระดับ 3,ป้ายมุทะลุระดับ 2,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ,คัมภีร์เสริมพลังเกราะ,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ,ทอง

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชา master of demonic (30ชิ้น) 2,225 ลด 50%
ขั้น2:กาชา master of demonic(30ชิ้น) 4,450
ขั้น3:กาชา master of demonic(30ชิ้น) 4,450
ขั้น4(ฟรี):กาชา master of demonic(30ชิ้น) 0 ฟรี
ขั้น5: master of demonic(30ชิ้น) 4,450
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชา master of demonic(30ชิ้น) 4,450 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

กาชา นักรบแห่งวายุ (30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดนักรบแห่งวายุ แบบสุ่ม ประกอบด้วย : ชุดนักรบแห่งวายุ (ระดับ S), กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชานักรบแห่งวายุ(30ชิ้น) 1,480 ลด 50%
ขั้น2:กาชานักรบแห่งวายุ(30ชิ้น) 2,970
ขั้น3:กาชานักรบแห่งวายุ(30ชิ้น) 2,970
ขั้น4(ลด50%):กาชานักรบแห่งวายุ(30ชิ้น) 1,480 ลด 50%
ขั้น5:กาชานักรบแห่งวายุ(30ชิ้น) 2,970
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชานักรบแห่งวายุ(30ชิ้น) 2,970 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

กาชาผีดิบ

ไอเทม รายละเอียด
 

 

เมื่อใช้จะสามารถสุ่มได้รับชุดผีดิบ ประกอบด้วย : G.ชุดผีดิบ, B.ชุดผีดิบ, S.ชุดผีดิบ, P.ชุดผีดิบ, (ทั่วไป)ชุดผีดิบ, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่)

 

 

กาชาชุดวายกิกิ

ไอเทม รายละเอียด
 

 

เมื่อใช้จะสามารถสุ่มได้รับชุดวายกิกิ ประกอบด้วย : G.ชุดวายกิกิ, B.ชุดวายกิกิ, S.ชุดวายกิกิ, P.ชุดวายกิกิ, (ทั่วไป)ชุดวายกิกิ, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่)

 

 

กาชาชุด Super Star

ไอเทม รายละเอียด
 

 

เมื่อใช้จะสามารถสุ่มได้รับชุดซีรี่ส์ดาวรุ่ง ประกอบด้วย : G.ดาวรุ่ง, B.ดาวรุ่ง, S.ดาวรุ่ง, P.ดาวรุ่ง, (ทั่วไป)ดาวรุ่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ป้ายมุทะลุระดับ 2, ทอง, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที)

 

 

กาชาขงเบ้ง

ไอเทม รายละเอียด
 

 

เมื่อใช้มีโอกาสได้รับชุดขงเบ้ง แบบสุ่ม ประกอบด้วย : ชุดขงเบ้ง (ระดับ S), กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP (0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

 

 


 

อัปเดตแพ็คเกจสนับสนุน
และ ถุงนำโชคยุธภัณฑ์เฉพาะส่วน

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะสามารถสุ่มได้รับหินคุณสมบัติ PVP 5 ชิ้น และได้รับระดับ S หนึ่งในนั้นทันที
เมื่อใช้จะสามารถได้รับอาวุธระดับ S ที่ตรงกับตัวละครตัวเองหนึ่งอย่าง
เมื่อใช้จะสามารถได้รับอาวุธระดับ S ที่ตรงกับตัวละครตัวเองหนึ่งอย่าง
หลังจากใช้จะสามารถสุ่มได้รับอาวุธระดับ SR ที่ตรงกับตัวละครตัวเอง
เมื่อใช้จะสามารถสุ่มได้รับหนึ่งในเกราะระดับ SR ที่ตรงกับตัวละครตัวเอง
หลังจากใช้จะสามารถสุ่มได้รับเครื่องประดับระดับ SR ที่ตรงกับตัวละครตัวเอง

 

ไอเทม รายละเอียด
 

 

เมื่อใช้จะได้รับหินมังกรหยกแบบสุ่ม ประกอบด้วย : หินมังกรหยก(10ชิ้น), หินมังกรหยก(4ชิ้น), หินมังกรหยก(2ชิ้น), ป้ายมุทะลุระดับ 4, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินเลื่อนขั้นเกราะ, ชิ้นส่วนยันต์คุ้มครอง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ทอง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), โทรโข่ง

 

 

 

Animated GIF

 

  1. ผู้เล่นสามารถใช้ Diamond ซื้อแพ็คเกจได้จาก “ร้านค้า” ภายในเกมได้ทันที
  2. 1 ไอดี สามารถซื้อได้ตามจำนวนที่แสดงในเกม
  3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง
14 พฤศจิกายน 2566