[Item Shop Update] ร้านค้าอัปเดตใหม่ ยกแฟชั่นมากมายมาให้สุ่มแล้ว! 23 ม.ค. – 6 ก.พ. 67

113


 

ร้านค้าอัปเดตสัปดาห์นี้
ยกแฟชั่นมากมายมาให้สุ่มแล้ว
จับจองกันได้เลยวันนี้!

 

 

เริ่มต้น : วันที่ 23 มกราคม 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

สิ้นสุด : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

อัปเดตร้านค้าชุดแฟชั่น

กาชา นักเลงไฮโซ

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดนักเลงไฮโซ (ระดับ S) แบบสุ่ม ประกอบด้วยชุดนักเลงไฮโซ (ระดับ S),กล่องคัมภีร์ลับ,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน,ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก),ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก),ยาเทพ HP(0 วินาที),ยาเทพ MP(0 วินาที),หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง,หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง,หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง,ยาเสริมเอ็นแกร่ง,ยาไท้เก๊กแกร่ง,ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง,ยาเม็ดร่างทองแกร่ง,ป้ายมุทะลุระดับ 3,ป้ายมุทะลุระดับ 2,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ,คัมภีร์เสริมพลังเกราะ,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ,ทอง

 

Animated GIF

 

กาชา นักเลงไฮโซ (30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดนักเลงไฮโซ (ระดับ S) แบบสุ่ม ประกอบด้วยชุดนักเลงไฮโซ (ระดับ S),กล่องคัมภีร์ลับ,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน,ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก),ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก),ยาเทพ HP(0 วินาที),ยาเทพ MP(0 วินาที),หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง,หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง,หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง,ยาเสริมเอ็นแกร่ง,ยาไท้เก๊กแกร่ง,ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง,ยาเม็ดร่างทองแกร่ง,ป้ายมุทะลุระดับ 3,ป้ายมุทะลุระดับ 2,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ,คัมภีร์เสริมพลังเกราะ,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ,ทอง

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชานักเลงไฮโซ(30ชิ้น) 2,225 ลด 50%
ขั้น2:กาชา นักเลงไฮโซ(30ชิ้น) 4,450
ขั้น3:กาชา นักเลงไฮโซ(30ชิ้น) 4,450
ขั้น4(ฟรี):กาชานักเลงไฮโซ(30ชิ้น) 0 ฟรี
ขั้น5:กาชานักเลงไฮโซ (30ชิ้น) 4,450
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชานักเลงไฮโซ(30ชิ้น) 4,450 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

กาชาชุดเกราะเทพสมุทร

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดเกราะเทพสมุทร (ระดับ S)แบบสุ่ม ประกอบด้วย : ชุดเกราะเทพสมุทร (ระดับ S), กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก), ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก), ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

กาชาชุดเกราะเทพสมุทร(30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดเกราะเทพสมุทร (ระดับ S)แบบสุ่ม ประกอบด้วย : ชุดเกราะเทพสมุทร (ระดับ S), กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก), ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก), ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาชุดเกราะเทพสมุทร(30ชิ้น) 2,225 ลด 50%
ขั้น2:กาชาเกราะเทพสมุทร(30ชิ้น) 4,450
ขั้น3:กาชานักมายากลแฟนซี(30ชิ้น) 4,450
ขั้น4(ฟรี):กาชาเกราะเทพสมุทร(30ชิ้น) 0 ฟรี
ขั้น5: กาชาเกราะเทพสมุทร(30ชิ้น) 4,450
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชเกราะเทพสมุทร(30ชิ้น) 4,450 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

กาชาชุดพนักงานต้อนรับ

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดพนักงานต้อนรับ (ระดับ S) แบบสุ่ม ประกอบด้วยชุดพนักงานต้อนรับ (ระดับ S),กล่องคัมภีร์ลับ,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน,ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก),ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก),ยาเทพ HP(0 วินาที),ยาเทพ MP(0 วินาที),หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง,หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง,หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง,ยาเสริมเอ็นแกร่ง,ยาไท้เก๊กแกร่ง,ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง,ยาเม็ดร่างทองแกร่ง,ป้ายมุทะลุระดับ 3,ป้ายมุทะลุระดับ 2,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ,คัมภีร์เสริมพลังเกราะ,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ,ทอง

 

 

กาชาชุดพนักงานต้อนรับ (30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดพนักงานต้อนรับ (ระดับ S) แบบสุ่ม ประกอบด้วยชุดพนักงานต้อนรับ (ระดับ S),กล่องคัมภีร์ลับ,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน,ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก),ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก),ยาเทพ HP(0 วินาที),ยาเทพ MP(0 วินาที),หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง,หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง,หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง,ยาเสริมเอ็นแกร่ง,ยาไท้เก๊กแกร่ง,ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง,ยาเม็ดร่างทองแกร่ง,ป้ายมุทะลุระดับ 3,ป้ายมุทะลุระดับ 2,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ,คัมภีร์เสริมพลังเกราะ,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ,ทอง

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาชุดพนักงานต้อนรับ(30ชิ้น) 2,225 ลด 50%
ขั้น2:กาชาชุดพนักงานต้อนรับ(30ชิ้น) 4,450
ขั้น3:กาชาชุดพนักงานต้อนรับ(30ชิ้น) 4,450
ขั้น4(ลด50%):กาชาชุดพนักงานต้อนรับ(30ชิ้น) 0 ฟรี
ขั้น5:กาชาชุดพนักงานต้อนรับ(30ชิ้น) 4,450
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาชุดพนักงานต้อนรับ(30ชิ้น) 4,450 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

กาชาอัศวินโลหิต (30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดอัศวินโลหิต(ระดับ S)แบบสุ่ม ประกอบด้วยชุดอัศวินโลหิต(ระดับ S), ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่)

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาอัศวินโลหิต(30ชิ้น) 2,225 ลด 50%
ขั้น2:กาชาอัศวินโลหิต(30ชิ้น) 4,450
ขั้น3:กาชาอัศวินโลหิต(30ชิ้น) 4,450
ขั้น4(ลด50%):กาชาอัศวินโลหิต(30ชิ้น) 0 ฟรี
ขั้น5:กาชาอัศวินโลหิต(30ชิ้น) 4,450
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาอัศวินโลหิต(30ชิ้น) 4,450 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

 

กาชาอัศวินโลหิต

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดอัศวินโลหิต(ระดับ S)แบบสุ่ม ประกอบด้วยชุดอัศวินโลหิต(ระดับ S), ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่)

 

กาชาอัลยู

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดอัศวินโลหิต(ระดับ S)แบบสุ่ม ประกอบด้วยชุดอัศวินโลหิต(ระดับ S), ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่)

 

กาชาแนวหน้าเขาวงกตใต้ดิน

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดอัศวินโลหิต(ระดับ S)แบบสุ่ม ประกอบด้วยชุดอัศวินโลหิต(ระดับ S), ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่)

 

กาชามังกรนิลกาฬ

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับหินมังกรนิลกาฬแบบสุ่ม ประกอบด้วย : หินมังกรนิลกาฬ(10ชิ้น), หินมังกรนิลกาฬ(4ชิ้น), หินมังกรนิลกาฬ(2ชิ้น), ป้ายมุทะลุระดับ 4, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินเลื่อนขั้นเกราะ, ชิ้นส่วนยันต์คุ้มครอง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ทอง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), โทรโข่ง

 

กาชาหินสไลม์ชินบิ (50 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับหินสไลม์ชินบิ, หินภูต, หินเหยี่ยว แบบสุ่ม ประกอบด้วย : หินสไลม์ชินบิ, หินภูต, หินเหยี่ยว, ชิ้นส่วนยันต์คุ้มครอง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ทอง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), โทรโข่ง

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาหินสไลม์ชินบิ(50ชิ้น) 2,299 ลด 50%
ขั้น2:กาชาหินสไลม์ชินบิ(50ชิ้น) 4,599
ขั้น3:กาชาหินสไลม์ชินบิ(50ชิ้น) 4,599
ขั้น4(ลด50%):กาชาหินสไลม์ชินบิ(50ชิ้น) 2,299 ลด 50%
ขั้น5:กาชาหินสไลม์ชินบิ(50ชิ้น) 4,599
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาหินสไลม์ชินบิ(50ชิ้น) 4,599 ได้รับหินสไลม์ชินบิ 10 อัน เพิ่มเติม

 

กาชาหินม้าอัสนี (50 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับหินม้า, หินสิงห์, หินเสือขาว แบบสุ่ม ประกอบด้วย : หินม้า, หินสิงห์, หินเสือขาว, ชิ้นส่วนยันต์คุ้มครอง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ทอง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), โทรโข่ง

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาหินม้าอัสนี(50ชิ้น) 2,299 ลด 50%
ขั้น2:กาชาหินม้าอัสนี(50ชิ้น) 4,599
ขั้น3:กาชาหินม้าอัสนี(50ชิ้น) 4,599
ขั้น4(ลด50%):กาชาหินม้าอัสนี(50ชิ้น) 2,299 ลด 50%
ขั้น5:กาชาหินม้าอัสนี(50ชิ้น) 4,599
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาหินม้าอัสนี(50ชิ้น) 4,599 ได้รับหินม้าอัสนี 10 อัน เพิ่มเติม

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะสามารถสุ่มได้รับหินคุณสมบัติ PVP 5 ชิ้นและได้รับระดับ S หนึ่งในนั้นทันที
เมื่อใช้จะสามารถได้รับอาวุธระดับ S ที่ตรงกับตัวละครตัวเองหนึ่งอย่าง
เมื่อใช้จะสามารถได้รับเกราะระดับ S ที่ตรงกับตัวละครตัวเองหนึ่งอย่าง
หลังจากใช้จะสามารถสุ่มได้รับอาวุธระดับ SR ที่ตรงกับตัวละครตัวเอง
เมื่อใช้จะสามารถสุ่มได้รับหนึ่งในเกราะระดับ SR ที่ตรงกับตัวละครตัวเอง
หลังจากใช้จะสามารถสุ่มได้รับเครื่องประดับระดับ SR ที่ตรงกับตัวละครตัวเอง

 

  1. ผู้เล่นสามารถใช้ Diamond ซื้อแพ็คเกจได้จาก “ร้านค้า” ภายในเกมได้ทันที
  2. 1 ไอดี สามารถซื้อได้ตามจำนวนที่แสดงในเกม
  3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง
23 มกราคม 2567