[Item Shop] อัปเดตแพ็กเกจใหม่ ร้านค้าแฟชั่นและร้านค้าตกแต่ง

 

อัปเดตแพ็กเกจใหม่
ร้านค้าแฟชั่นและร้านค้าตกแต่ง!

ในสองสัปดาห์นี้เท่านั้น ห้ามพลาดเด็ดขาด!!!

 

 

เริ่มต้น : วันที่ 28 มิถุนายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

สิ้นสุด : 12 กรกฏาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

อัปเดตแพ็กเกจใหม่

ไอเทม รายละเอียด
 

แพ็กเกจฉายา 1

เมื่อซื้อ จะได้รับ ราชานักผจญภัย, ป้ายมุทะลุระดับ 5 (2 ชิ้น), คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทานพิเศษ (1 ชิ้น), ยันต์คุ้มครองพิเศษ (2 ชิ้น)

Animated GIF

แพ็กเกจฉายา 2

เมื่อซื้อ จะได้รับ ผจญภัยครบสลึง, ป้ายมุทะลุระดับ 5 (1 ชิ้น), ยันต์คุ้มครอง (3 ชิ้น)
Animated GIF

 

อัปเดตร้านตกแต่งตัวละคร

ออร่า ” ดอกบัว ”
ระยะเวลา 30 วัน

HP เพิ่มขึ้น 3,000
MP เพิ่มขึ้น 1,000
โจมตีทางกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม 160
โจมตีทางกายภาพสูงสุดเพิ่ม 300
ป้องกันกายภาพเพิ่ม 600
อัตราป้องกันคริติคอลเพิ่มขึ้น 2%
พลังต่อสู้ 2,520
ความเสียหาย PVPเพิ่มขึ้น 1%
ความเสียหาย PVPลดลง 1%
Special Costume
1699 Diamond

ตัวอย่างออร่า
“ดอกบัว”
Animated GIF

 

ออร่า ” ลูกเต๋า ”
ระยะเวลา 30 วัน

HP เพิ่มขึ้น 3,000
MP เพิ่มขึ้น 1,000
โจมตีทางกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม 160
โจมตีทางกายภาพสูงสุดเพิ่ม 300
ป้องกันกายภาพเพิ่ม 600
อัตราป้องกันคริติคอลเพิ่มขึ้น 2%
พลังต่อสู้ 2,520
ความเสียหาย PVPเพิ่มขึ้น 1%
ความเสียหาย PVPลดลง 1%
Special Costume
1699 Diamond

ตัวอย่างออร่า
“ลูกเต๋า”
Animated GIF

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้สามารถสุ่มได้รับกาชานักรบแห่งฤดูใบไม้ผลิ/สตรีแห่งฤดูใบไม้ผลิ, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่) แบบสุ่ม

 

ชุดนักรบแห่งฤดูใบไม้ผลิ (ระดับ S)

 

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้สามารถสุ่มได้รับกาชาหมีขาว/จิ้งจอกหิมะขาว, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่) แบบสุ่ม

 

ชุดจิ้งจอกหิมะขาว (ระดับ S)Animated GIF

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้มีโอกาสสุ่มได้รับชุดขี่ม้า (ระดับ S), กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก), ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก), ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

ชุดขี่ม้า (ระดับ S)

Animated GIF

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้มีโอกาสสุ่มได้รับชุดกวนอิมผิง (ระดับ S), กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก), ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก), ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

ชุดกวนอิมผิง (ระดับ S)

Animated GIF

ไอเทม รายละเอียด
 

เมื่อใช้จะได้รับหินกระต่ายแบบสุ่ม
ประกอบด้วย : หินกระต่าย, ป้ายมุทะลุระดับ 4, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินเลื่อนขั้นเกราะ, ชิ้นส่วนยันต์คุ้มครอง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ทอง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), โทรโข่ง

 

Animated GIF

 

ไอเทม รายละเอียด
 

เมื่อใช้จะได้รับหินแรดแบบสุ่ม
ประกอบด้วย : หินแรด, ป้ายมุทะลุระดับ 4, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินเลื่อนขั้นเกราะ, ชิ้นส่วนยันต์คุ้มครอง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ทอง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), โทรโข่ง

 

Animated GIF

 

ไอเทม รายละเอียด
 

เมื่อใช้จะสามารถได้รับคัมภีร์ เสริมพลังอาวุธเทียมทาน*1, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง*10, หินประสบการณ์อาวุธระดับสูง*5 ที่ช่วยเพิ่มค่าความสามารถอาวุธทั้งหมด

 

เมื่อใช้จะสามารถได้รับคัมภีร์ เสริมพลังเกราะเทียมทาน*1, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง*10, หินประสบการณ์เกราะระดับสูง*5 ที่ช่วยเพิ่มค่าความสามารถเกราะทั้งหมด
เมื่อใช้จะสามารถได้รับคัมภีร์เสริมพลัง เครื่องประดับเทียมทาน*1, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง*10, หินประสบการณ์เครื่องประดับะะดับสูง*5 ที่ช่วยเพิ่มค่าความสามารถเครื่องประดับทั้งหมด
เมื่อใช้จะสามารถสุ่มได้รับหินคุณสมบัติ PVP 5 ชิ้น และได้รับระดับ S หนึ่งในนั้นทันที
เมื่อเปิดกล่อง จะสามารถเลือกหินคุณสมบัติระดับ SR ได้ 1 ชิ้น

  1. ผู้เล่นสามารถใช้ Diamond ซื้อแพ็คเกจได้จาก “ร้านค้า” ภายในเกมได้ทันที
  2. 1 ไอดี สามารถซื้อได้ตามจำนวนที่แสดงในเกม
  3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง
28 มิถุนายน 2565