[Item Shop] อัปเดตร้านค้าใหม่ ชุดแฟชั่นใหม่มากมาย 31 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2565

 

อัปเดตกาชาชุดแฟชั่นใหม่ กาชาเครื่องประดับเทพมาร

ในสองสัปดาห์นี้เท่านั้น ห้ามพลาดเด็ดขาด!!!

 

 

เริ่มต้น : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

สิ้นสุด : 14 มิถุนายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะสุ่มได้รับพิณมือใหม่ (ระดับ S) ประกอบด้วย : กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก), ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก), ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

 

ชุดนักพิณมือใหม่

 

ตัวอย่างชุดนักพิณมือใหม่

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะสุ่มได้รับปาร์ตี้ฮาโลวีน (ระดับ S) ประกอบด้วย : กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก), ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก), ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

ปาร์ตี้ฮาโลวีน

ตัวอย่างปาร์ตี้ฮาโลวีน

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้มีโอกาสได้รับชุดชาวไร่โยวกังแบบสุ่ม ประกอบด้วย : G.ชาวไร่โยวกัง, B.ชาวไร่โยวกัง, S.ชาวไร่โยวกัง, P.ชาวไร่โยวกัง, (ทั่วไป)ชาวไร่โยวกัง, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 2, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), ทอง
พลังต่อสู้ 354
HP เพิ่มขึ้น 300
MP เพิ่มขึ้น 150
โจมตีทางกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม 100
โจมตีทางกายภาพสูงสุดเพิ่ม 100
ป้องกันกายภาพเพิ่ม 100
 • ชุด G. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 5%
  โจมตีกายภาพสูงสุดเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด B. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด S. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5%
 • ชุด P. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับทองเพิ่มขึ้น 5%

 

Animated GIF

 

ไอเทม รายละเอียด
 

เมื่อใช้มีโอกาสได้รับชุดคู่รักโยวกังแบบสุ่ม ประกอบด้วย : G.ชุดคู่รักโยวกัง, B.ชุดคู่รักโยวกัง, S.ชุดคู่รักโยวกัง, P.ชุดคู่รักโยวกัง, (ทั่วไป)ชุดคู่รักโยวกัง, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 2, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), ทอง

 

พลังต่อสู้ 354
HP เพิ่มขึ้น 300
MP เพิ่มขึ้น 150
โจมตีทางกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม 100
โจมตีทางกายภาพสูงสุดเพิ่ม 100
ป้องกันกายภาพเพิ่ม 100
 • ชุด G. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 5%
  โจมตีกายภาพสูงสุดเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด B. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด S. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5%
 • ชุด P. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับทองเพิ่มขึ้น 5%

 

Animated GIF

 

ไอเทม รายละเอียด
 

เมื่อใช้มีโอกาสได้รับชุด Super Star แบบสุ่ม ประกอบด้วย : G.ชุด Super Star, B.ชุด Super Star, S.ชุด Super Star, P.ชุด Super Star, (ทั่วไป)ชุด Super Star, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ป้ายมุทะลุระดับ 2, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ทอง

 

 

พลังต่อสู้ 354
HP เพิ่มขึ้น 300
MP เพิ่มขึ้น 150
โจมตีทางกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม 100
โจมตีทางกายภาพสูงสุดเพิ่ม 100
ป้องกันกายภาพเพิ่ม 100
 • ชุด G. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 5%
  โจมตีกายภาพสูงสุดเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด B. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด S. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5%
 • ชุด P. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับทองเพิ่มขึ้น 5%

 

Animated GIF

 

ไอเทม รายละเอียด
 

เมื่อใช้จะมีโอกาสได้รับชุดแอลป์แบบสุ่ม ประกอบด้วย : G.แอลป์, B.แอลป์, S.แอลป์, P.แอลป์, (ทั่วไป)แอลป์, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ป้ายมุทะลุระดับ 2, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ทอง

 

 

พลังต่อสู้ 354
HP เพิ่มขึ้น 300
MP เพิ่มขึ้น 150
โจมตีทางกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม 100
โจมตีทางกายภาพสูงสุดเพิ่ม 100
ป้องกันกายภาพเพิ่ม 100
 • ชุด G. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 5%
  โจมตีกายภาพสูงสุดเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด B. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด S. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5%
 • ชุด P. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับทองเพิ่มขึ้น 5%

 

Animated GIF

 

แพ็คเกจต่างๆ

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะสามารถสุ่มได้รับหินคุณสมบัติ PVP 5 ชิ้นและได้รับระดับ S หนึ่งในนั้นทันที
เมื่อใช้จะสามารถได้รับอาวุธระดับ S ที่ตรงกับตัวละครตัวเองหนึ่งอย่าง
เมื่อใช้จะสามารถได้รับเกราะระดับ S ที่ตรงกับตัวละครตัวเองหนึ่งอย่าง

 

ไอเทม รายละเอียด
 

สุ่มรับเครื่องประดับระดับ D~SR 1 ชิ้น มีโอกาสมากพิเศษที่จะได้รับ ม้าฟ้า, เทพมาร (โอกาสได้รับระดับ B ขึ้นไปมากเป็นพิเศษ)

 1. ผู้เล่นสามารถใช้ Diamond ซื้อแพ็คเกจได้จาก “ร้านค้า” ภายในเกมได้ทันที
 2. 1 ไอดี สามารถซื้อได้ตามจำนวนที่แสดงในเกม
 3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง
31 พฤษภาคม 2565