[Item Shop Update] ร้านค้าอัปเดตใหม่ ยกแฟชั่นมากมายมาให้สุ่มแล้ว! 4 – 18 ต.ค. 2565

 

อัปเดตกาชาแฟชั่นใหม่
จัดเต็มกับอัศวินทองคำ หมาป่าฤดูหนาว
ชุดผึ้ง ชุดคาวบอย หรือจะกะลาสีชาย
และแวมไพร์ก็มีด้วย!!

 

 

เริ่มต้น : วันที่ 4 ตุลาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

สิ้นสุด : 4 ตุลาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

อัปเดตร้านค้าชุดแฟชั่น

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดอัศวินทองคำแบบสุ่ม ประกอบด้วย : ชุดอัศวินทองคำ, กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก), ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก), ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

 

 

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้สามารถได้รับกาชาชุดหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อนแบบสุ่ม เมื่อใช้สามารถได้รับกาชาชุดหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อน, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่) แบบสุ่ม

 

 

 

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้สามารถได้รับชุด Honey Bee แบบสุ่ม
เมื่อใช้จะได้รับ Honey Bee, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 5, ยาย้อมชื่อเล่น, โทรโข่ง, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP (1 วินาที), ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง,ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่) แบบสุ่ม

 

 

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดคาวบอย, คาวเกิร์ลแบบสุ่ม
เมื่อใช้จะได้รับ ชุดซีรี่ส์คาวบอย, คาวเกิร์ล, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่) แบบสุ่ม

***ไอเทมเป็นประเภท S. G. B. P. ระดับ A และทั่วไประดับ B
ระดับ A จะมีผลเพิ่มเติมที่ต่างกัน***

***ค่าสถานะเป็นเพียงตัวอย่าง***

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะสามารถสุ่มได้รับชุดกะลาสีชาย, หญิง
เมื่อใช้จะมีโอกาสได้รับชุดซีรี่ส์กะลาสีชาย, หญิง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่)

***ค่าสถานะเป็นเพียงตัวอย่าง***

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะสามารถได้รับชุดแวมไพร์แบบสุ่ม เมื่อใช้จะได้รับ G.ชุดแวมไพร์, B.ชุดแวมไพร์, S.ชุดแวมไพร์, P.ชุดแวมไพร์, (ทั่วไป)ชุดแวมไพร์, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, โทรโข่ง, เสริมพลังอาวุธ, เสริมพลังเกราะ, เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่). ยา MP(ใหญ่) แบบสุ่ม

***ไอเทมเป็นประเภท S. G. B. P. ระดับ A และทั่วไประดับ B
ระดับ A จะมีผลเพิ่มเติมที่ต่างกัน***

  1. ผู้เล่นสามารถใช้ Diamond ซื้อแพ็คเกจได้จาก “ร้านค้า” ภายในเกมได้ทันที
  2. 1 ไอดี สามารถซื้อได้ตามจำนวนที่แสดงในเกม
  3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง
4 ตุลาคม 2565