[Item Shop Update] อัปเดตกล่องสุ่มอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงประเภทต่าง ๆ กาชาแฟชั่น และอื่น ๆ อีกมาก!! 5 – 19 เม.ย. 65

 

อัปเดตกล่องสุ่มอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงประเภทต่าง ๆ กาชาแฟชั่น และอื่น ๆ อีกมาก!!
ในสองสัปดาห์นี้เท่านั้น ห้ามพลาดเด็ดขาด!!!

 

 

เริ่มต้น : วันที่ 5 เมษายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

สิ้นสุด : 19 เมษายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

แพ็คเกจ สุดคุ้ม

ไอเทม รายละเอียด
กล่องลายปักวิหคเพลิง(30 วัน)
เมื่อเปิดจะได้รับลายปักวิหคเพลิง(30 วัน)
หมายเหตุ: ลายปัก 30 วัน ใส่ได้ในชุดแฟชั่นที่มี 2 รูเท่านั้น!
กล่องลายปักเต่านิล(30 วัน)
เมื่อเปิดจะได้รับลายปักเต่านิล(30 วัน)
หมายเหตุ: ลายปัก 30 วัน ใส่ได้ในชุดแฟชั่นที่มี 2 รูเท่านั้น!
กล่องลายปักลายปักเสือขาว(30 วัน)
เมื่อเปิดจะได้รับลายปักเสือขาว(30 วัน)
หมายเหตุ: ลายปัก 30 วัน ใส่ได้ในชุดแฟชั่นที่มี 2 รูเท่านั้น!
กล่องลายลายปักกิเลน(30 วัน)
เมื่อเปิดจะได้รับลายปักกิเลน(30 วัน)
หมายเหตุ: ลายปัก 30 วัน ใส่ได้ในชุดแฟชั่นที่มี 2 รูเท่านั้น!

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะสามารถได้รับกล่องหมวกสัตว์พาหนะะดับ D~A แบบสุ่ม
แต่ละอันดับจะมีเซ็ต เงาทมิฬ , พงไพร , หิมาลัย , เพลิงกาฬ
*หมายเหตุ: “กล่องหมวกสัตว์พาหนะระดับ D~A” คำอธิบายในร้านค้าผิดเป็น “กล่องกำไลสัตว์อัญเชิญระดับ D~A”
เมื่อใช้จะสามารถได้รับกล่องอานสัตว์ยานพาหนะระดับ D~A แบบสุ่มแต่ละอันดับจะมีเซ็ต เงาทมิฬ , พงไพร , หิมาลัย , เพลิงกาฬ
เมื่อใช้จะสามารถได้รับกล่องชุดเกราะสัตว์ยานพาหนะระดับ D~A แบบสุ่มแต่ละอันดับจะมีเซ็ต เงาทมิฬ , พงไพร , หิมาลัย , เพลิงกาฬ
เมื่อใช้จะสามารถได้รับกล่องรองเท้าสัตว์ยานพาหนะระดับ D~A แบบสุ่มแต่ละอันดับจะมีเซ็ต เงาทมิฬ , พงไพร , หิมาลัย , เพลิงกาฬ
เมื่อใช้จะสามารถได้รับกล่องกล่องสร้อยสัตว์อัญเชิญระดับ D~A แบบสุ่มแต่ละอันดับจะมีเซ็ต เงาทมิฬ , พงไพร , หิมาลัย , เพลิงกาฬ
เมื่อใช้จะสามารถได้รับกล่องกำไลสัตว์อัญเชิญระดับ D~A แบบสุ่มแต่ละอันดับจะมีเซ็ต เงาทมิฬ , พงไพร , หิมาลัย , เพลิงกาฬ

แพ็คเกจใหม่! สุดคุ้ม

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับไอเทมชุดป้องกันแบบสุ่ม ประกอบด้วย : กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับไอเทมชุดอัศวินในตำนานแบบสุ่ม ประกอบด้วย : กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับไอเทมชุดนักรบแห่งวายุแบบสุ่ม ประกอบด้วย : กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้สามารถได้รับชุดซีรีส์ชุดปรมาจารย์นักรบแบบสุ่ม ประกอบด้วย : G.ปรมาจารย์นักรบ, B.ปรมาจารย์นักรบ, S.ปรมาจารย์นักรบ, P.ปรมาจารย์นักรบ, (ทั่วไป)ปรมาจารย์นักรบ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 2,ป้ายมุทะลุระดับ 1, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), ทอง

 

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับหินสไลม์ชินบิ, หินภูต, หินเหยียว แบบสุ่ม ประกอบด้วย : หินสไลม์ชินบิ, หินภูต, หินเหยี่ยว, ชิ้นส่วนยันต์คุ้มครอง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ทอง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), โทรโข่ง

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับหินม้า, หินสิงห์, หินเสือขาว แบบสุ่ม ประกอบด้วย : หินม้า, หินสิงห์, หินเสือขาว, ชิ้นส่วนยันต์คุ้มครอง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ทอง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), โทรโข่ง

  1. ผู้เล่นสามารถใช้ Diamond ซื้อแพ็คเกจได้จาก “ร้านค้า” ภายในเกมได้ทันที
  2. 1 ไอดี สามารถซื้อได้ตามจำนวนที่แสดงในเกม
  3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง
5 เมษยน 2565