ระบบศิษย์ – อาจารย์

ระบบศิษย์ – อาจารย์
Real Yulgang Mobile

ระบบศิษย์อาจารย์ เพิ่มความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นให้กับผู้เล่น พร้อมรับบัฟผลประโยชน์พิเศษอย่าง
HP, โจมตีขั้นต่ำ, โจมตีขั้นสูง และอื่น ๆ อีกมากมายไปดูรายละเอียดกันได้เลย!

 

– เงื่อนไขการเป็นศิษย์ –

ผู้เล่นต้องอัพเกรดตัวละคร 1 ครั้งขึ้นไป

– เงื่อนไขการเป็นอาจารย์ –

ผู้เล่นต้องอัพเกรดตัวละคร 4 ครั้งขึ้นไป

 

>>>วิธีอัพเกรดตัวละคร<<<

 

– วิธีเข้าใช้งานระบบศิษย์อาจารย์ –

1.) กดไอคอนแถบสามขีด > เพื่อน > ศิษย์อาจารย์


– วิธีเป็นอาจารย์ –

เข้าช่อง “ค้นหาอาจารย์” กด “ลงทะเบียน” จะเห็นรายชื่อตัวละครของตนขึ้นใน “รายชื่ออาจารย์”

เมื่อมีผู้เล่นส่งคำขอเป็นศิษย์ จะแสดงขึ้นมาในช่อง “คำขอที่รับ” ให้กดไอคอนจับมือกันเพื่อยืนยัน

เท่านี้ก็จะได้เป็นอาจารย์เรียบร้อย

 

– วิธีเป็นศิษย์ –

กดรูปไอคอน “จับมือ” เพื่อส่งคำขอเป็นลูกศิษย์ให้กับอาจารย์ที่ตนเลือก

เมื่ออาจารย์ตอบรับคำขอ จะแสดงหน้าศิษย์อาจารย์ขึ้นมา เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

 

– วิธีเพิ่มเกจความสัมพันธ์รวมศิษย์อาจารย์ –

ค่าเกจความสัมพันธ์จะขยับขึ้นก็ต่อเมื่อช่วยกันกำจัดมอนสเตอร์

เกจความสัมพันธ์รวมศิษย์อาจารย์
ล่ามอนสเตอร์เพื่อเพิ่ม EXP เกจความสัมพันธ์รวมศิษย์อาจารย์
เมื่อแต่ละคนล่ามอนสเตอร์เสร็จสิ้น จะได้รับค่าความสัมพันธ์ โดยจะคิดรวมกันที่เกจความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์ด้านบน

 

– ตารางเกจความสัมพันธ์รวมศิษย์อาจารย์ –

ค่าความสัมพันธ์อาจารย์ (EXP) ค่าความสัมพันธ์รวมศิษย์และอาจารย์ (EXP)
(Lv.1) 75,000,000 (Lv.1) 225,000,000
(Lv.2) 150,000,000 (Lv.2) 450,000,000
(Lv.3) 300,000,000 (Lv.3) 900,000,000
(Lv.4) 600,000,000 (Lv.4) 1,800,000,000

 

 

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้:

 • อาจารย์สามารถมีศิษย์ได้สูงสุด 3 คน
 • ศิษย์สามารถมีอาจารย์ได้เพียง 1 คน
 • สามารถเป็นศิษย์อาจารย์กันได้แม้จะคลาสแตกต่างกัน
 • ธรรมะ และ อธรรม สามารถเป็นศิษย์อาจารย์กันได้
 • อาจารย์ไม่สามารถเป็นศิษย์ของผู้อื่นได้ และศิษย์ก็ไม่สามารถเป็นอาจารย์ของผู้อื่นได้เช่นกัน
 • เมื่อปาร์ตี้ศิษย์อาจารย์มีอาจารย์ 1 คน และศิษย์ 3 คน จะได้รับบัฟพิเศษ
 • บัฟพิเศษจะหายไปก็ต่อเมื่อปาร์ตี้ศิษย์อาจารย์มีสมาชิกไม่ครบ (อาจารย์ 1 คน และศิษย์ 3 คน)
 • เกจความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์จะเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกำจัดมอนสเตอร์
 • อาจารย์จะได้รับค่าความสัมพันธ์เพื่อให้สามารถมอบบัฟแบบเดียวกันให้กับศิษย์ทั้ง 3 คน
 • ศิษย์ทั้ง 3 คนมีเกจค่าความสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อให้สามารถมอบเอฟเฟกต์บัฟให้อาจารย์ได้
 • เมื่ออาจารย์ค่าความสัมพันธ์(EXP) เพิ่มขึ้นจากการล่ามอนสเตอร์ศิษย์ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์(บัฟ)
 • เมื่อศิษย์ค่าความสัมพันธ์(EXP) เพิ่มขึ้นจากการล่ามอนสเตอร์ อาจารย์ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์(บัฟ)
 • หากมีบุคคลใดออกจากปาร์ตี้ศิษย์-อาจารย์ ค่าความสัมพันธ์รวมจะถูกลดลง ต่อให้ทำการเข้าใหม่อีกครั้ง ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะกลายเป็น 0

 

– รายละเอียดบัฟศิษย์อาจารย์ –

จะได้รับบัฟพิเศษก็ต่อเมื่อมีสมาชิกในปาร์ตี้ศิษย์อาจารย์ครบจำนวน (อาจารย์ 1 คน ศิษย์ 3 คน)

 

ตัวอย่างบัฟของอาจารย์

บัฟที่ 1
Level 1 โจมตีวิชาขั้นต่ำเพิ่ม(%) 2%
โจมตีวิชาขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 2%
โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 2%
โจมตีกายภาพขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 2%
ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 3%
ป้องกันวิชาเพิ่ม(%) 3%
Level 2 โจมตีวิชาขั้นต่ำเพิ่ม(%) 5%
โจมตีวิชาขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 5%
โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 5%
โจมตีกายภาพขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 5%
ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 6%
ป้องกันวิชาเพิ่ม(%) 6%
Level 3 โจมตีวิชาขั้นต่ำเพิ่ม(%) 8%
โจมตีวิชาขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 8%
โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 8%
โจมตีกายภาพขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 8%
ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 10%
ป้องกันวิชาเพิ่ม(%) 10%
Level 4 โจมตีวิชาขั้นต่ำเพิ่ม(%) 13%
โจมตีวิชาขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 13%
โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 13%
โจมตีกายภาพขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 13%
ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 15%
ป้องกันวิชาเพิ่ม(%) 15%
Level 5 โจมตีวิชาขั้นต่ำเพิ่ม(%) 20%
โจมตีวิชาขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 20%
โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 20%
โจมตีกายภาพขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 20%
ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 20%
ป้องกันวิชาเพิ่ม(%) 20%
บัฟที่ 2
Level 1 เวลาคูลดาวน์ลดลง 1%
อัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้น 1%
Level 2 เวลาคูลดาวน์ลดลง 2%
อัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้น 3%
Level 3 เวลาคูลดาวน์ลดลง 3%
อัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้น 5%
Level 4 เวลาคูลดาวน์ลดลง 4%
อัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้น 8%
ดูดซับ HP 1%
Level 5 เวลาคูลดาวน์ลดลง 5%
อัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้น 12%
ดูดซับ HP 1.5%
บัฟปาร์ตี้ศิษย์อาจารย์ (แสดงผลเมื่อมีศิษย์ครบ 3 คน)
Level 1 HP เพิ่ม(%) 2%
ปริมาณความเสียหายลดลง 1%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(บอส)(%) 3%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(อีลิท)(%) 10%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(ปกติ)(%) 10%
Level 2 HP เพิ่ม(%) 4%
ปริมาณความเสียหายลดลง 2%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(บอส)(%) 4%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(อีลิท)(%) 12%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(ปกติ)(%) 12%
Level 3 HP เพิ่ม(%) 6%
ปริมาณความเสียหายลดลง 3%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(บอส)(%) 5%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(อีลิท)(%) 14%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(ปกติ)(%) 14%
Level 4 HP เพิ่ม(%) 10%
ปริมาณความเสียหายลดลง 4%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(บอส)(%) 7%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(อีลิท)(%) 16%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(ปกติ)(%) 16%
Level 5 HP เพิ่ม(%) 15%
ปริมาณความเสียหายลดลง 5%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(บอส)(%) 10%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(อีลิท)(%) 20%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(ปกติ)(%) 20%
ตัวอย่างบัฟอาจารย์ที่ 1 (Level 1)
ตัวอย่างบัฟอาจารย์ที่ 2 (Level 1)
ตัวอย่างบัฟพิเศษของอาจารย์ (Level 1) / จะได้รับบัฟพิเศษของอาจารย์ก็ต่อเมื่อมีอาจารย์ 1 คน และ ศิษย์ 3 คน

 

ตัวอย่างบัฟของศิษย์

บัฟที่ 1
Level 1 โจมตีวิชาขั้นต่ำเพิ่ม(%) 1%
โจมตีวิชาขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 1%
โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 1%
โจมตีกายภาพขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 1%
ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 2%
ป้องกันวิชาเพิ่ม(%) 2%
Level 2 โจมตีวิชาขั้นต่ำเพิ่ม(%) 3%
โจมตีวิชาขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 3%
โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 3%
โจมตีกายภาพขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 3%
ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 4%
ป้องกันวิชาเพิ่ม(%) 4%
Level 3 โจมตีวิชาขั้นต่ำเพิ่ม(%) 6%
โจมตีวิชาขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 6%
โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 6%
โจมตีกายภาพขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 6%
ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 8%
ป้องกันวิชาเพิ่ม(%) 8%
Level 4 โจมตีวิชาขั้นต่ำเพิ่ม(%) 10%
โจมตีวิชาขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 10%
โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 10%
โจมตีกายภาพขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 10%
ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 12%
ป้องกันวิชาเพิ่ม(%) 12%
Level 5 โจมตีวิชาขั้นต่ำเพิ่ม(%) 20%
โจมตีวิชาขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 20%
โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 15%
โจมตีกายภาพขั้นสูงสุดเพิ่ม(%) 15%
ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 18%
ป้องกันวิชาเพิ่ม(%) 18%
บัฟที่ 2
Level 1 อัตราหลบหลีกเพิ่ม(%) 1%
ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5%
Level 2 อัตราหลบหลีกเพิ่ม(%) 2%
ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 10%
Level 3 อัตราหลบหลีกเพิ่ม(%) 3%
ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 10%
อัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้น 5%
Level 4 อัตราหลบหลีกเพิ่ม(%) 4%
ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 12%
อัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้น 7%
Level 5 อัตราหลบหลีกเพิ่ม(%) 5%
ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 15%
อัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้น 10%
บัฟปาร์ตี้ศิษย์อาจารย์ (แสดงผลเมื่อมีศิษย์ครบ 3 คน)
Level 1 HP เพิ่ม(%) 2%
ปริมาณความเสียหายลดลง 1%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(บอส)(%) 3%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(อีลิท)(%) 10%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(ปกติ)(%) 10%
Level 2 HP เพิ่ม(%) 4%
ปริมาณความเสียหายลดลง 2%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(บอส)(%) 4%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(อีลิท)(%) 12%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(ปกติ)(%) 12%
Level 3 HP เพิ่ม(%) 6%
ปริมาณความเสียหายลดลง 3%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(บอส)(%) 5%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(อีลิท)(%) 14%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(ปกติ)(%) 14%
Level 4 HP เพิ่ม(%) 10%
ปริมาณความเสียหายลดลง 4%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(บอส)(%) 7%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(อีลิท)(%) 16%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(ปกติ)(%) 16%
Level 5 HP เพิ่ม(%) 15%
ปริมาณความเสียหายลดลง 5%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(บอส)(%) 10%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(อีลิท)(%) 20%
ความเสียหายเพิ่มขึ้น(ปกติ)(%) 20%
ตัวอย่างบัฟศิษย์ที่ 1 (Level 1)
ตัวอย่างบัฟศิษย์ที่ 2 (Level 1)
ตัวอย่างบัฟพิเศษของศิษย์ (Level 1) / จะได้รับบัฟพิเศษของอาจารย์ก็ต่อเมื่อมีอาจารย์ 1 คน และ ศิษย์ 3 คน

Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง