สงครามสำนัก อัปเดตใหม่!

194

สงครามสำนัก อัปเดตใหม่!

Real Yulgang Mobile

ฟาดฟันกันสุดมันส์กับอัปเดตใหม่ ผีล่าวิญญาณ บัฟขณะต่อสู้ และหอสำนักแบบใหม่

 

 1. ทำลายฐานหลัก(รูปปั้นมังกร) ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อชนะ
 2. มีมอนสเตอร์ฝ่ายตัวเอง มอนสเตอร์จะโจมตีฝ่ายตรงข้ามขณะเคลื่อนที่ไปยังฐานหลักของฝ่ายตรงข้าม 
 3. มอนสเตอร์จะเคลื่อนจากฐานของแต่ละฝ่ายและเคลื่อนที่ไปยังฐานหลักของอีก
 4. ฝ่ายหนึ่ง และเริ่มทำลายสมาชิกสำนักและมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามที่เจอในระหว่างทาง
 5. เมื่อกำจัดตัวละครและมอนสเตอร์ จะได้รับคะแนน
 6. คะแนนที่ได้รับจะมี 2 ประเภท (คะแนนส่วนตัว, คะแนนสำนัก)
 7. คะแนนส่วนตัว: คะแนนที่สามารถเพิ่มค่าความสามารถให้กับตัวละครของตัวเอง
 8. เมื่อมอนสเตอร์ หรือตัวละครของฝ่ายตรงข้ามถูกกำจัดตัวละครนั้น ๆ จะได้รับคะแนนส่วนตัว 100% และสมาชิกสำนักจะได้รับคะแนนทีละ 10%
 9. คะแนนสำนัก : คือคะแนนที่หัวหน้าสำนักสามารถใช้ในได้เท่านั้น / ค่าความสามารถของมอนสเตอร์ หรือรูปปั้น, การเสริมพลังค่าความสามารถทาวเวอร์, เรียกมอนสเตอร์ (เมื่อมอนสเตอร์หรือตัวละครของฝ่ายตรงข้ามถูกกำจัดจะได้รับคะแนนสำนักแยกกับคะแนนส่วนตัว)
 10. ใช้คะแนนที่ร้านค้า คะแนนสามารถเสริมพลังค่าความสามารถทาวเวอร์ / รูปปั้น / NPC(มอนสเตอร์) / ตัวละคร
 11. เมื่อตัวละครตายหลังจากระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง(นาที)ตัวละครจะเกิดใหม่ตำแหน่งที่กำหนด
 12. เงื่อนไขการชนะ – แพ้ (ไม่มีเสมอ)

  1 ทำลายฐาน(รูปปั้นมังกร) ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อชนะ
  2 ⓐ ทำลายฐานไม่สำเร็จ
  หากสมาชิกสำนักของตัวเองตายน้อยกว่าสำนักตรงข้าม(เปรียบเทียบจำนวนฆ่าทั้งหมด) จะชนะ การแข่งขันสิ้นสุดเงื่อนไข
  3 ⓐ ทำลายฐานไม่สำเร็จ
  ⓑ มีจำนวนฆ่าตามเงื่อนไขเท่ากัน
  ฝ่ายใดมีสมาชิกที่เข้าร่วมน้อยกว่าจะชนะ การแข่งขันสิ้นสุดเงื่อนไข
  4 ⓐ ทำลายฐานไม่สำเร็จ
  ⓑ มีจำนวนฆ่าตามเงื่อนไขเท่ากัน
  ⓒ จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมดเท่ากัน
  ฝ่ายใดมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดน้อยกว่าจะชนะ การแข่งขันสิ้นสุดเงื่อนไข
  5 ⓐ ทำลายฐานไม่สำเร็จ
  ⓑ มีจำนวนฆ่าตามเงื่อนไขเท่ากัน
  ⓒ จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมดเท่ากัน
  ⓓ จำนวนสมาชิกสำนักทั้งหมดเท่ากัน
  อันดับสำนักในตอนนั้น ๆ ใครน้อยกว่าจะชนะ การแข่งขันสิ้นสุดเงื่อนไข
  6 ⓐ ทำลายฐานไม่สำเร็จ
  ⓑ มีจำนวนฆ่าตามเงื่อนไขเท่ากัน
  ⓒ จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมดเท่ากัน
  ⓓ จำนวนสมาชิกสำนักทั้งหมดเท่ากัน
  ⓔ อันดับสำนักในตอนนั้น ๆ เท่ากัน
  เสาที่มีคะแนนสำนักมากกว่าจะชนะ การแข่งขันสิ้นสุดเงื่อนไข
  7 ⓐ ทำลายฐานไม่สำเร็จ
  ⓑ มีจำนวนฆ่าตามเงื่อนไขเท่ากัน
  ⓒ จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมดเท่ากัน
  ⓓ จำนวนสมาชิกสำนักทั้งหมดเท่ากัน
  ⓔ อันดับสำนักในตอนนั้น ๆ เท่ากัน
  ⓕ เสามีคะแนนสำนักเท่ากัน
  สำนักที่ฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนเป็นอันดับแรกจะชนะ การแข่งขันสิ้นสุดเงื่อนไข
  8 ⓐ ทำลายฐานไม่สำเร็จ
  ⓑ มีจำนวนฆ่าตามเงื่อนไขเท่ากัน
  ⓒ จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมดเท่ากัน
  ⓓ จำนวนสมาชิกสำนักทั้งหมดเท่ากัน
  ⓔ อันดับสำนักในตอนนั้น ๆ เท่ากัน
  ⓕ เสามีคะแนนสำนักเท่ากัน
  ⓖ และถ้าไม่มีใครตายเลย
  จะสุ่มหาฝ่ายชนะ
 13. ตัวละครที่สามารถโจมตี Last Shot ศัตรู(ตัวละคร, มอนสเตอร์, ทาวเวอร์) ให้ HP=0 ได้จะได้รับคะแนนส่วนตั
 14. หากมอนสเตอร์ Last Shot ฝั่งตรงข้ามจนตายได้จะได้รับโบนัส 10% เป็นคะแนนส่วนตัว
 15. หากในระหว่างสงครามสำนักการเชื่อมต่อมีปัญหาและออกไปจะไม่สามารถเข้าได้อีก
 16. คะแนนส่วนตัวที่จากสงครามสำนัก / บัฟที่ได้มาโดยคะแนนสำนัก แม้สงครามสำนักจะจบลงแล้วจะคงอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 17. ถ้าไม่โจมตีทาวเวอร์ของศัตรู รูปปั้นพิทักษ์ของฝั่งศัตรู(บอสรูปปั้นมังกร)จะมีสถานะเป็นอมตะ
 18. เจ้าสำนักนั้นสามารถใช้คะแนนเจ้าสำนักเพื่อเสริมพลังบัฟของสมาชิกสำนักหรือการเคลื่อนที่ของ NPC ได้

รูปภาพ คำอธิบาย
พื้นที่เกิดใหม่เมื่อตัวละครแต่ละฝ่ายตาย
รูปปั้นหลัก: เมื่อทำลายรูปปั้นหลัก(HP=0) ฝ่ายที่ถูกทำลายรูปปั้นจะเป็นฝ่ายแพ้
เอฟเฟกต์: มอนสเตอร์ฝ่ายเดียวกันจะเกิดใหม่ทุกครั้งตามเวลาที่กำหนด และเคลื่อนที่ไปยังเส้นทางที่กำหนดไว้
ทาวเวอร์: หากทำลายทาวเวอร์(หอคอย)ของฝ่ายตรงข้าม(HP=0) ทาวเวอร์ของฝ่ายตนเองจะถูกแทนที่
(ตัวอย่าง: หากสมาชิกสำนัก B ทำลายทาวเวอร์สีแดงของสำนัก A ทาวเวอร์สีน้ำเงินของสำนัก B จะถูกแทนที่แทนทาวเวอร์สีแดง)
เอฟเฟกต์: เอฟเฟกต์บัฟภายในระยะที่กำหนดของรูปปั้น
คะแนน: จะได้รับคะแนนที่กำหนดเมื่อทำลายรูปปั้น
เส้นทางการวิ่งของมอนสเตอร์และตัวละคร
เอฟเฟกต์: เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้าม จะได้รับคะแนนที่กำหนด และเมื่อจำกัดตัวละครฝ่ายตรงข้ามจะได้รับคะแนนที่กำหนด

 

 

คะแนนกำจัดมอนสเตอร์

ตนเอง เป้าหมาย คะแนนส่วนตัวของตนเอง คะแนนส่วนตัวของสมาชิกสำนัก คะแนนสำนัก (เจ้าสำนัก)
ตัวละคร ตัวละครศัตรู เมื่อกำจัด ➞ ได้รับ 1000 คะแนน ได้รับ 100 คะแนน (10%) ได้รับ 1000 คะแนน (สำนัก)
ตัวละคร ทาวเวอร์ศัตรู เมื่อกำจัด ➞ ได้รับ 2000 คะแนน ได้รับ 200 คะแนน (10%) ได้รับ 2000 คะแนน (สำนัก)
ตัวละคร ตัวละครศัตรู/มอนสเตอร์ เมื่อกำจัด ➞ ได้รับ 50 คะแนน ได้รับ 5 คะแนน (10%) ได้รับ 50 คะแนน (สำนัก)
ตัวละคร เมื่อตาย ➞ หลังจากรอที่เดิมเป็นเวลา 10 วินาที จะเกิดใหม่ ในตำแหน่งที่กำหนด

 

ของรางวัลการเข้าร่วม แบ่งออกเป็นกล่องสำหรับผู้ชนะและผู้แพ้ โดยจะได้รับหลักจบเกม

 

มายเหตุ : การตัดสินผลการแข่งขัน เป็นไปตามโดยระบบ


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง