[Item Shop Update] ร้านค้าอัปเดตใหม่ ยกแฟชั่นมากมายมาให้สุ่มแล้ว! 6 – 20 ก.พ. 2567

110


 

ร้านค้าอัปเดตสัปดาห์นี้
ยกแฟชั่นมากมายมาให้สุ่มแล้ว
จับจองกันได้เลยวันนี้!

 

 

เริ่มต้น : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

สิ้นสุด : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

อัปเดตร้านค้าชุดแฟชั่น

กาชา Aloha Summer Suit

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุด Aloha Summer Suit (ระดับ S) แบบสุ่ม ประกอบด้วย Aloha Summer Suit (ระดับ S),กล่องคัมภีร์ลับ,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน,ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก),ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก),ยาเทพ HP(0 วินาที),ยาเทพ MP(0 วินาที),หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง,หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง,หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง,ยาเสริมเอ็นแกร่ง,ยาไท้เก๊กแกร่ง,ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง,ยาเม็ดร่างทองแกร่ง,ป้ายมุทะลุระดับ 3,ป้ายมุทะลุระดับ 2,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ,คัมภีร์เสริมพลังเกราะ,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ,ทอง

 

 

กาชา Aloha Summer Suit (30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุด Aloha Summer Suit (ระดับ S) แบบสุ่ม ประกอบด้วย Aloha Summer Suit (ระดับ S),กล่องคัมภีร์ลับ,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน,ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก),ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก),ยาเทพ HP(0 วินาที),ยาเทพ MP(0 วินาที),หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง,หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง,หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง,ยาเสริมเอ็นแกร่ง,ยาไท้เก๊กแกร่ง,ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง,ยาเม็ดร่างทองแกร่ง,ป้ายมุทะลุระดับ 3,ป้ายมุทะลุระดับ 2,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ,คัมภีร์เสริมพลังเกราะ,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ,ทอง

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาAloha Summer Suit(30ชิ้น) 2,225 ลด 50%
ขั้น2:กาชาAloha Summer Suit(30ชิ้น) 4,450
ขั้น3:กาชาAloha Summer Suit(30ชิ้น) 4,450
ขั้น4(ฟรี):กาชาAloha Summer Suit(30ชิ้น) 0 ฟรี
ขั้น5:กาชาAloha Summer Suit (30ชิ้น) 4,450
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาAloha Summer Suit(30ชิ้น) 4,450 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

กาชา LOVE DAY

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุด LOVE DAY แบบสุ่ม ประกอบด้วย : LOVE DAY (ระดับ S), กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก), ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก), ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

กาชา LOVE DAY (30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุด LOVE DAY แบบสุ่ม ประกอบด้วย : LOVE DAY (ระดับ S), กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก), ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก), ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาLOVE DAY(30ชิ้น) 2,225 ลด 50%
ขั้น2:กาชาLOVE DAY(30ชิ้น) 4,450
ขั้น3:กาชาLOVE DAY(30ชิ้น) 4,450
ขั้น4(ฟรี):กาชาLOVE DAY(30ชิ้น) 0 ฟรี
ขั้น5: กาชาLOVE DAY(30ชิ้น) 4,450
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาLOVE DAY(30ชิ้น) 4,450 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

กาชาชุดดัชเชล (30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดดัชเชลแบบสุ่ม ประกอบด้วย : ชุดดัชเชล (ระดับ S), กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก), ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก), ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาชุดดัชเชล(30ชิ้น) 2,225 ลด 50%
ขั้น2:กาชาชุดดัชเชล(30ชิ้น) 4,450
ขั้น3:กาชาชุดดัชเชล(30ชิ้น) 4,450
ขั้น4(ลด50%):กาชาชุดดัชเชล(30ชิ้น) 0 ฟรี
ขั้น5:กาชาชุดดัชเชล(30ชิ้น) 4,450
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาชุดดัชเชล(30ชิ้น) 4,450 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

กาชาชุดนักดำน้ำ (30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดนักดำน้ำ (ระดับ S) แบบสุ่ม ประกอบด้วยชุดนักดำน้ำ (ระดับ S),กล่องคัมภีร์ลับ,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน,ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก),ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก),ยาเทพ HP(0 วินาที),ยาเทพ MP(0 วินาที),หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง,หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง,หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง,ยาเสริมเอ็นแกร่ง,ยาไท้เก๊กแกร่ง,ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง,ยาเม็ดร่างทองแกร่ง,ป้ายมุทะลุระดับ 3,ป้ายมุทะลุระดับ 2,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ,คัมภีร์เสริมพลังเกราะ,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ,ทอง

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาชุดนักดำน้ำ(30ชิ้น) 2,225 ลด 50%
ขั้น2:กาชาชุดนักดำน้ำ(30ชิ้น) 4,450
ขั้น3:กาชาชุดนักดำน้ำ(30ชิ้น) 4,450
ขั้น4(ลด50%):กาชาชุดนักดำน้ำ(30ชิ้น) 0 ฟรี
ขั้น5:กาชาชุดนักดำน้ำ(30ชิ้น) 4,450
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาชุดนักดำน้ำ(30ชิ้น) 4,450 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

 

กาชาชุดดัชเชล

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดดัชเชลแบบสุ่ม ประกอบด้วย : ชุดดัชเชล (ระดับ S), กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก), ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก), ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

 

 

กาชาชุดนักดำน้ำ

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดนักดำน้ำ (ระดับ S) แบบสุ่ม ประกอบด้วยชุดนักดำน้ำ (ระดับ S),กล่องคัมภีร์ลับ,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน,ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก),ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก),ยาเทพ HP(0 วินาที),ยาเทพ MP(0 วินาที),หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง,หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง,หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง,ยาเสริมเอ็นแกร่ง,ยาไท้เก๊กแกร่ง,ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง,ยาเม็ดร่างทองแกร่ง,ป้ายมุทะลุระดับ 3,ป้ายมุทะลุระดับ 2,คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ,คัมภีร์เสริมพลังเกราะ,คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ,ทอง

 

 

 

กาชาธรรมชาติแห่งรัก

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดธรรมชาติแห่งรักแบบสุ่ม ประกอบด้วย : G.ธรรมชาติแห่งรัก, B.ธรรมชาติแห่งรัก, S.ธรรมชาติแห่งรัก, P.ธรรมชาติแห่งรัก, (ทั่วไป)ธรรมชาติแห่งรัก, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง,หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง,ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 2, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่), ทอง

 

กาชาชุดปรมาจารย์นักรบ

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้ได้รับชุดปรมาจารย์นักรบแบบสุ่ม ประกอบด้วย : G.ปรมาจารย์นักรบ, B.ปรมาจารย์นักรบ, S.ปรมาจารย์นักรบ, P.ปรมาจารย์นักรบ, (ทั่วไป)ปรมาจารย์นักรบ, หินประสบการณ์ อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับ, ระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 2,ป้ายมุทะลุระดับ 1, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), ทอง

 

กาชาชุดคู่รักโยวกัง

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้สามารถได้รับชุดซีรี่ส์คู่รักโยวกังแบบสุ่ม, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 2, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่), ทอง

 

กาชาหินหมีมาระ

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้สามารถได้รับชุดซีรี่ส์คู่รักโยวกังแบบสุ่ม, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 2, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่), ทอง

 

กาชาหินเสือเขี้ยวดาบ

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับหินเสือเขี้ยวดาบ,หินเสือ,หินเสือดาวดำแบบสุ่ม ประกอบด้วย : หินเสือเขี้ยวดาบ, หินเสือ, หินเสือดาวดำ, ชิ้นส่วนยันต์คุ้มครอง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ทอง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่), โทรโข่ง

 

  1. ผู้เล่นสามารถใช้ Diamond ซื้อแพ็คเกจได้จาก “ร้านค้า” ภายในเกมได้ทันที
  2. 1 ไอดี สามารถซื้อได้ตามจำนวนที่แสดงในเกม
  3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง
6 กุมภาพันธ์ 2567