[Item Shop Update] ร้านค้าอัปเดตใหม่ 6 ก.ย. – 20 ก.ย. 2565

 

อัปเดตกาชาแฟชั่น
เทพปีศาจ สีแดง และ สีส้ม
กระต่ายเกเร, อลิซเกเร ฮันบก เต่าฤดูใบไม้ผลิ
มาพร้อมกับแพ็คเกจสนับสนุนสุดเยี่ยม และ ถุงนำโชคยุทธภัณฑ์ระบุประเภท!

 

 

เริ่มต้น : วันที่ 6 กันยายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

สิ้นสุด : 20 กันยายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

อัปเดตร้านค้าชุดแฟชั่น

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดเทพปีศาจ(ระดับ S) สีแดงแบบสุ่ม
ประกอบด้วย : ชุดเทพปีศาจ(ระดับ S) สีแดง, กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก), ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก), ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

 

ชุดเทพปีศาจ(สีแดง)

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับชุดเทพปีศาจ(ระดับ S) สีส้มแบบสุ่ม
ประกอบด้วย : ชุดเทพปีศาจ(ระดับ S) สีส้ม, กล่องคัมภีร์ลับ, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ยาเพิ่มประสบการณ์(เล็ก), ยาเพิ่มประสบการณ์อย่างรวดเร็ว(เล็ก), ยาเทพ HP(0 วินาที), ยาเทพ MP(0 วินาที), หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ป้ายมุทะลุระดับ 2, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, ทอง

ชุดเทพปีศาจ(สีส้ม)

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้งานจะสุ่มได้รับชุดกระต่ายเกเร, อลิซเกเร
เมื่อใช้งานจะสุ่มได้รับ ชุดกระต่ายเกเร, อลิซเกเร(ระดับ S), คัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน, ป้ายมุทะลุระดับ 5, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยาย้อมสีชื่อ, โทรโข่ง, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่)

ชุดกระต่ายเกเร, อลิซเกเร

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้มีโอกาสได้รับซีรี่ส์ชุดฮันบก ป้ายมุทะลุระดับ 5, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่) แบบสุ่ม

ชุดฮันบก

พลังต่อสู้ 354
HP เพิ่มขึ้น 300
MP เพิ่มขึ้น 150
โจมตีทางกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม 100
โจมตีทางกายภาพสูงสุดเพิ่ม 100
ป้องกันกายภาพเพิ่ม 100
 • ชุด G. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 5%
  โจมตีกายภาพสูงสุดเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด B. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด S. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5%
 • ชุด P. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับทองเพิ่มขึ้น 5%

 

Animated GIF

 

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้มีโอกาสได้รับซีรี่ส์ชุดเต่าฤดูใบไม้ผลิ ป้ายมุทะลุระดับ 5, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่) แบบสุ่ม

 

ชุดเต่าฤดูใบไม้ผลิ

พลังต่อสู้ 354
HP เพิ่มขึ้น 300
MP เพิ่มขึ้น 150
โจมตีทางกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม 100
โจมตีทางกายภาพสูงสุดเพิ่ม 100
ป้องกันกายภาพเพิ่ม 100
 • ชุด G. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  โจมตีกายภาพขั้นต่ำเพิ่ม(%) 5%
  โจมตีกายภาพสูงสุดเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด B. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ป้องกันกายภาพเพิ่ม(%) 5%
 • ชุด S. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5%
 • ชุด P. (ระดับ A) ผลเพิ่มเติม
  ได้รับทองเพิ่มขึ้น 5%

 

Animated GIF

 

อัปเดตแพ็คเกจสนับสนุน
และ ถุงนำโชคยุธภัณฑ์เฉพาะส่วน

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะสามารถได้รับคัมภีร์
เสริมพลังอาวุธเทียมทาน*1
หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง*10
หินประสบการณ์อาวุธระดับสูง*5
ที่ช่วยเพิ่มค่าความสามารถอาวุธทั้งหมด
เมื่อใช้จะสามารถได้รับคัมภีร์
เสริมพลังเกราะเทียมทาน*1
หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง*10
หินประสบการณ์เกราะระดับสูง*5
ที่ช่วยเพิ่มค่าความสามารถเกราะทั้งหมด
เมื่อใช้จะสามารถได้รับคัมภีร์เสริมพลัง
เครื่องประดับเทียมทาน*1
หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง*10
หินประสบการณ์เครื่องประดับะะดับสูง*5
ที่ช่วยเพิ่มค่าความสามารถเครื่องประดับทั้งหมด
เมื่อใช้จะสามารถสุ่มได้รับหินคุณสมบัติ PVP 5 ชิ้น และได้รับระดับ S หนึ่งในนั้นทันที
เมื่อเปิดกล่อง จะสามารถเลือกหินคุณสมบัติระดับ SR ได้ 1 ชิ้น
หลังจากใช้จะสามารถสุ่มได้รับอาวุธระดับ SR ที่ตรงกับตัวละครตัวเอง
เมื่อใช้จะสามารถสุ่มได้รับหนึ่งในเกราะระดับ SR ที่ตรงกับตัวละครตัวเอง
หลังจากใช้จะสามารถสุ่มได้รับเครื่องประดับระดับ SR ที่ตรงกับตัวละครตัวเอง

 

 

 

 

 1. ผู้เล่นสามารถใช้ Diamond ซื้อแพ็คเกจได้จาก “ร้านค้า” ภายในเกมได้ทันที
 2. 1 ไอดี สามารถซื้อได้ตามจำนวนที่แสดงในเกม
 3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง
9 กันยายน 2565