[Item Shop Update] ร้านค้าอัปเดตใหม่ ยกแฟชั่นมากมายมาให้สุ่มแล้ว! 12 – 26 ธ.ค. 2566

60


 

ร้านค้าอัปเดตสัปดาห์นี้
ยกแฟชั่นมากมายมาให้สุ่มแล้ว
จับจองกันได้เลยวันนี้!

 

 

เริ่มต้น : วันที่ 12 ธันวาคม 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

สิ้นสุด :  26 ธันวาคม 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

อัปเดตร้านค้าชุดแฟชั่น

กาชาหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อน

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้สามารถได้รับชุดกาชาหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อนแบบสุ่ม ได้รับชุดกาชาชุดหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อนแบบสุ่ม, และได้รับป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่)

 

 

กาชาหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อน (30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้สามารถได้รับชุดกาชาหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อนแบบสุ่ม ได้รับชุดกาชาชุดหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อนแบบสุ่ม, และได้รับป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่)

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อน(30ชิ้น) 2225 ลด 50%
ขั้น2:กาชาหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อน(30ชิ้น) 4450
ขั้น3:กาชาหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อน(30ชิ้น) 4450
ขั้น4(ฟรี):กาชาหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อน(30ชิ้น) 0 ฟรี
ขั้น5:กาชาหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อน(30ชิ้น) 4450
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาหมาป่าฤดูหนาว/กุหลาบฤดูร้อน(30ชิ้น) 4450 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

กาชาหมีขาว/จิ้งจอกหิมะขาว

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้สามารถได้รับกาชาชุดหมีขาว/จิ้งจอกหิมะขาวแบบสุ่ม ได้รับกาชาชุดหมีขาว/จิ้งจอกหิมะขาวแบบสุ่ม, และได้รับป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่)

 

 

 

ชุดจิ้งจอกหิมะขาว ระดับ S ชุดจิ้งจอกหิมะขาว ระดับ S


กาชาหมีขาว/จิ้งจอกหิมะขาว(30 ชิ้น)

ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้สามารถได้รับกาชาชุดหมีขาว/จิ้งจอกหิมะขาวแบบสุ่ม ได้รับกาชาชุดหมีขาว/จิ้งจอกหิมะขาวแบบสุ่ม, และได้รับป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่)

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาหมีขาว/จิ้งจอกหิมะขาว (30ชิ้น) 2,225 ลด 50%
ขั้น2:กาชาหมีขาว/จิ้งจอกหิมะขาว(30ชิ้น) 4,450
ขั้น3:กาชาหมีขาว/จิ้งจอกหิมะขาวc(30ชิ้น) 4,450
ขั้น4(ฟรี):กาชาหมีขาว/จิ้งจอกหิมะขาว(30ชิ้น) 0 ฟรี
ขั้น5: กาชาหมีขาว/จิ้งจอกหิมะขาว(30ชิ้น) 4,450
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาหมีขาว/จิ้งจอกหิมะขาว(30ชิ้น) 4,450 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

กาชาชุด Honey Bee (30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะสามารถสุ่มได้รับชุด Honey Bee เมื่อใช้จะมีโอกาสได้รับชุด Honey Bee, ป้ายมุทะลุระดับ 3, ยันต์คุ้มครอง, ยันต์พ้นโลกีย์, โทรโข่ง, คัมภีร์เสริมพลังอาวุธ, คัมภีร์เสริมพลังเกราะ, คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับ, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่)

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาชุด Honey Bee(30ชิ้น) 1,480 ลด 50%
ขั้น2:กาชาชุด Honey Bee(30ชิ้น) 2,970
ขั้น3:กาชาชุด Honey Bee(30ชิ้น) 2,970
ขั้น4(ลด50%):กาชาชุด Honey Bee(30ชิ้น) 1,480 ลด 50%
ขั้น5:กาชาชุด Honey Bee(30ชิ้น) 2,970
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาชุด Honey Bee(30ชิ้น) 2,970 ได้รับคอสตูมเพิ่ม 1 ชิ้น (การันตี)

 

 

กาชาหินแรด (30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับหินแรดแบบสุ่ม ประกอบด้วย : หินแรด, ป้ายมุทะลุระดับ 4, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินเลื่อนขั้นเกราะ, ชิ้นส่วนยันต์คุ้มครอง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ทอง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), โทรโข่ง

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาหินแรด(30ชิ้น) 1,490 ลด 50%
ขั้น2:กาชาหินแรด(30ชิ้น) 2,970
ขั้น3:กาชาหินแรด(30ชิ้น) 2,970
ขั้น4(ลด50%):กาชาหินแรด(30ชิ้น) 1,490 ลด 50%
ขั้น5:กาชาหินแรด(30ชิ้น) 2,970
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาหินแรด(30ชิ้น) 2,970 ได้รับหินแรดเพิ่ม 10 ชิ้น
เพิ่มเติม

 

กาชาหินกระต่าย (30 ชิ้น)
ซื้อตามขั้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มกว่า
โดยต้องซื้อตามขั้น 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะได้รับหินแรดแบบสุ่ม ประกอบด้วย : หินแรด, ป้ายมุทะลุระดับ 4, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินเลื่อนขั้นเกราะ, ชิ้นส่วนยันต์คุ้มครอง, ป้ายมุทะลุระดับ 1, ทอง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP (ใหญ่), โทรโข่ง

 

อันดับขั้น ราคา/Diamond รางวัล
ขั้น1(ลด50%):กาชาหินกระต่าย(30ชิ้น) 1,490 ลด 50%
ขั้น2:กาชาหินกระต่าย(30ชิ้น) 2,970
ขั้น3:กาชาหินกระต่าย(30ชิ้น) 2,970
ขั้น4(ลด50%):กาชาหินกระต่าย(30ชิ้น) 1,490 ลด 50%
ขั้น5:กาชาหินกระต่าย(30ชิ้น) 2,970
ขั้น6(ได้รับ100%):กาชาหินกระต่าย(30ชิ้น) 2,970 ได้รับหินกระตายเพิ่ม 10 ชิ้น เพิ่มเติม

 

 

กาชาเรโทรชาย,หญิง

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะมีโอกาสได้รับเรโทรชาย, เรโทรหญิง เมื่อจะได้รับชุดซีรี่ส์เรโทรชาย, เรโทรหญิง, ป้ายมุทะลุระดับ 5, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่) แบบสุ่ม

 

 

 

 

 

กาชาแฟรงเกนสไตน์

ไอเทม รายละเอียด
 

เมื่อใช้จะมีโอกาสได้รับชุดแฟรงเกนสไตน์ เมื่อจะได้รับชุดซีรี่ส์แฟรงเกนสไตน์, ป้ายมุทะลุระดับ 5, ป้ายมุทะลุระดับ 3, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง, ยาเทพ HP(1 วินาที), ยาเทพ MP(1 วินาที), ยาเสริมเอ็นแกร่ง, ยาเม็ดเทพยุทธแกร่ง, ยาไท้เก๊กแกร่ง, ยาเม็ดร่างทองแกร่ง, ยา HP(ใหญ่), ยา MP(ใหญ่) แบบสุ่ม

 

กาชาชุดฮันบก

ไอเทม รายละเอียด
 

 

 

แพ็คเกจต่างๆ

ไอเทม รายละเอียด
เมื่อใช้จะสามารถได้รับคัมภีร์เสริมพลังอาวุธเทียมทาน*1, หินประสบการณ์อาวุธระดับกลาง*10, หินประสบการณ์อาวุธระดับสูง*5 ที่ช่วยเพิ่มค่าความสามารถอาวุธทั้งหมด
เมื่อใช้จะสามารถได้รับคัมภีร์เสริมพลังเกราะเทียมทาน*1, หินประสบการณ์เกราะระดับกลาง*10, หินประสบการณ์เกราะระดับสูง*5 ที่ช่วยเพิ่มค่าความสามารถเกราะทั้งหมด
เมื่อใช้จะสามารถได้รับคัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมทาน*1, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับกลาง*10, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับสูง*5 ที่ช่วยเพิ่มค่าความสามารถเครื่องประดับทั้งหมด
เมื่อใช้จะสามารถได้รับ หินประสบการณ์อาวุธระดับสูง*20, หินประสบการณ์เกราะระดับสูง*20, หินประสบการณ์เครื่องประดับระดับสูง*20 ที่ใช้ในการพัฒนายุทธภัณฑ์ทั้งหมด

 

 

 

  1. ผู้เล่นสามารถใช้ Diamond ซื้อแพ็คเกจได้จาก “ร้านค้า” ภายในเกมได้ทันที
  2. 1 ไอดี สามารถซื้อได้ตามจำนวนที่แสดงในเกม
  3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


Real Yulgang Mobile ตำนานเกม YULGANG ของจริง ของแท้
จาก PlayPark ต้องที่นี่เท่านั้น!!

ทีมงาน Real Yulgang Mobile ยุทธภพครบสลึง
12 ธันวาคม 2566