ระบบยุทธภัณฑ์

ระบบยุทธภัณฑ์

สวัสดีเหล่าจอมยุทธ์วันนี้จะมาแนะนำระบบยุทธภัณฑ์ภายในเกม ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากเพราะมีผลต่อค่าพลังในการต่อสู้อย่างมาก โดยระบบยุทธภัณฑ์ของเกมนั้นจะแบ่งออกเป็น  3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ อาวุธ เครื่องป้องกัน และ เครื่องประดับ

ตัวอย่างยุทธภัณฑ์ อาวุธ เครื่องป้องกัน และ เครื่องประดับ

ระดับ ยุทธภัณฑ์ ของตัวเกมส์จะแบ่งตามขั้น จากต่ำสุดไปสูงสุด ได้แก้ D C B A และ S ซึ่งค่าสถานะที่ได้รับก็จะแตกต่างกันไปเมื่อสวมใส่

ตัวอย่างยุทธภัณฑ์ตามระดับขั้น D C B A และ S

ระดับ ยุทธภัณฑ์ จะจำแนกได้ออกเป็น ยุทธภัณฑ์ สูงสุดในคลาสนั้น โดยให้เราสังเกตจากออร่าของ ยุทธภัณฑ์ ถ้า ออร่าเป็นประกายเป็นสีทองแสดงว่าเป็น ยุทธภัณฑ์ ระดับ สูงสุดของคลาส

ตัวอย่าง ยุทธภัณฑ์ S ระดับ ธรรมดา

ตัวอย่าง ยุทธภัณฑ์ S ระดับ รองท็อปคลาส

ตัวอย่าง ยุทธภัณฑ์ S ระดับ สูงสุด ท็อปคลาส

หมายเหตุ ยุทธภัณฑ์ ระดับท็อปกับรองท็อปจะได้จากการสุ่มกล่องกาชาเท่านั้น โดยยุทธภัณฑ์ของเราสามารถพัฒนาให้มีความสามารถขึ้นได้ โดยระบบ เสริมพลัง เลื่อนขั้น หลอมรวม รวมไปถึง เพิ่มขีดจำกัด ซึ่งจะกล่าวถึงในครั้งต่อไป

เมื่อเราได้ยุทธภัณฑ์มาแล้ว จะสามารถตรวจสอบของรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ระบบ สมุดสะสมยุทธภัณฑ์ และหากสะสม ยุทธภัณฑ์ ครบเซ็ตก็จะได้รับรางวัลไปเลย

วิธีตรวจสอบ สมุดสะสม ยุทธภัณฑ์

เมื่อเข้ามาจะพบเมนู แบ่งเป็น 2 ส่วน เซ็ดยุทธภัณฑ์ และ เซ็ตเครื่องประดับ