Function ดันเจี้ยนทั่วไป

ดันเจี้ยนทั่วไป

วิธีเข้าดันเจี้ยนทั่วไป

  1. เข้าที่เมนู แล้วเลือกดันเจียนทั่วไป

ดันเจี้ยนทั้วไปนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด 7 แบบด้วยกัน ดังนี้

  1. ห้วงมิติทองคำ
  2. ใต้ดิน 1,000 ชั้น
  3. ดันเจี้ยนจ้าววังมังกร
  4. ดันเจี้ยนประจำวัน
  5. ดันเจี้ยนค่าประสบการณ์
  6. ดันเจี้ยนอีลิท
  7. ดันเจี้ยนรวบรวม